A+ A A-

Reisu-l-ulema na međunarodnoj konferenciji u Teheranu

Sarajevo, 24. februar 2011. (MINA)-  Pod predsjedavanjem Šejha Alija Muhammeda Teskhirija, generalnog sekretara Svjetskog foruma za zbližavanje islamskih škola (mezheba), u Teheranu je od 19. do 21. februara 2011. god. održana 24. međunarodna konferencija o islamskom jedinstvu o temi „Teorijske i praktične metode za zbližavanje teoloških učenja u islamu".

reis-teheran-2011-konferencija-1

Više od četiri stotine alima (učenjaka) iz muslimanskog svijeta tri dana su vijećali o potrebi islamskog jedinstva u teoriji i praksi sa osvrtom na trenutno buđenje muslimanskog svijeta koje poprima planetarne razmjere.

reis-teheran-2011-konferencija

Pored referata o „Duhovnoj revoluciji kao izazovu u dvadeset prvom stoljeću", reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je govorio na otvaranju teheranske konferencije te između ostalog rekao:

Bismillahir-rahmanir-rahim

Uvažena ulemo, esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Prenosim vam selame od muslimana Bosne i Hercegovine i Balkana. Čast mi je govoriti pred ovom visokom ulemom u ovom mubarek mjesecu rebiu-l-evvelu, u kojem se rodio Allahov miljenik, vjerovjesnik i iscjelitelj naših srca Muhammed, a.s., i  imam Džafer Sadik.

Također, ovo je mjesec - februar u kojem je iranski narod osvojio slobodu.  Zato vam čestitam mevlud a iranskom narodu čestitam 32. godišnjicu islamske revolucije, koja je pokrenula nove  procese u muslimanskom svijetu. Ne treba zaboraviti ni to da nas ova 2011. godina podsjeća na 711. godinu, kad je sa Tarikom ibn Zijadom islam došao u Europu na Iberijski poluotok i tako utemeljio prisustvo islamske kulture na europskom kontinentu. Nažalost, razvoj islamske kulture u Andaluziji je prekinut, ali je zato nastavljan na Balkanu odakle vam ja dolazim sa radosnim vijestima da su muslimani na Balkanu živi i zdravi i da sa velikom pažnjom gledaju događanja u islamskom centru.  Uz Allahovu pomoć , mi na Balkanu, preživjeli smo genocid, kao i uz pomoć naše braće u islamskom svijetu. Želim posebno istaći  pomoć Islamske Republike Iran na čelu sa vođom ajatulahom Alijem Hamneijem.

Ne možemo ostati ni  slijepi ni nijemi pred posljednjim historijskim događanjima u muslimanskom svijetu, posebno u Egiptu, koji je  otvorio novu stranicu svjetske povijesti i pokazao istinitost riječi hazreti Alije, r.a., kad je kazao: „Vlast može potrajati uz nevjeru (kufr), ali ne može opstati uz nepravdu (zulum)". To je Egipt potvrdio i zato imamo pravo i obavezu da čestitamo časnim sinovima Egipta koji mogu biti model ne samo muslimanima već i svim ljudima i narodima koji hoće da ostvare slobodu na miran i dostojanstven način. Slobodarska omladina Egipta je na najbolji način pokazala duh tolerancije i strpljenja koju naučava islamska kultura i tako promijenila tok povijesti koji će pamtiti cijeli svijet.

Vaša eminencijo Šejh Teshiri, odazvao sam se pozivu na ovu konferenciju zato što vjerujem u „islamsko jedinstvo" kao životnu stvarnost svih muslimana svijeta, jer nam Uzvišeni Allah jasno kaže:   „Vaša vjera je jedna i jedinstvena, a Ja sam vaš Gospodar, zato se samo Meni pokoravajte!"

Kako možemo postići to islamsko jedinstvo? Da li je sintagma „islamsko jedinstvo" parola koju ne razumijemo? Je li  pitanje „islamskog jedinstva" stvar muslimanskih naroda ili islamske uleme? Lahko je zapaziti da su muslimanski narodi jedinstveni; oni, zaista, žive islamsko jedinstvo. Dakle, problem islamskog jedinstva je kod uleme. Alimi (muslimanski učenjaci) su ti koji prave mezhebe (teološke i pravne škole), jer kao što se kaže (la mezhebe li-l-awam) „Obični ljudi nemaju mezheba".   Zbog toga pozivam ulemu u ime šehida Bosne, u ime sinova i kćeri koje nismo mogli odbraniti od genocida na Balkanu da se ujedine za opće dobro našeg ummeta. Pozivam ih da ujedine svoje teorije i svoje redove, da odbace lične interese i da ne budu sredstvo silnicima da rade na štetu muslimanskih naroda, koji već dva posljednja stoljeća živi pod pritiskom nepravde,  nasilja, podjela i ponižavanja. Uistinu, kao vjerska skupina muslimani su najedinstveniji u svijetu, jer među njima nema podjele oko slova i duha Kur'ana Časnog, nema podjele oko  poslanstva posljednjeg Allahovog Poslanika, nema podjele oko središta Kabe-Kible, nema podjele oko jedinstvenog dana Arafata.

Muslimani su, nažalost, podijeljeni u politici koja ih udaljuje jedne od drugih i zbog koje gube povjerenje jedni u druge. Zato pozivam muslimanske političare, kao što sam pozvao ulemu, da se ujedine oko zajedničkog interesa, oko zajedničke strategije koja će muslimanskim narodima omogućiti da žive u miru i sigurnosti sa drugima.  Muslimani vole jedni druge više nego i jedna druga vjerska skupina u svijetu, ali se, nažalost, međusobno ne poštuju. Muslimani ne poštuju prava i slobode jedni drugih. A zasigurno kada bi poštovali prava i slobode jedni drugih kao što vole jedni druge u vjeri, bili bi pravi primjer za ugled drugima. Zato očekujem da ova konferencija uputi poruku političarima da budu istinski predstavnici muslimanskih naroda u njihovoj želji da žive u slobodi, miru i sigurnosti sa sobom i sa drugima. Također, ova konferencija treba da pozove ulemu da se drži moralnih načela islama o istini i pravdi a ne da podržava nasilnike.

Vaša eminencijo Šejh Teshiri, hvala vam što ste mi pružili priliku da se među prvima od prisutne uleme obratim na ovoj konferenciji. Islamskoj Republici Iran želim blagostanje, mir i stabilnost.

Ves-selamu alejkum ve rahmetulahi ve berekatuhu!

reis-teheran-2011-intervju