A+ A A-

Dan mevluda – 12. rebiu-l-evvel

mevlud

Sarajevo,14. februar 2011. (MINA) - Sutra, u utorak 15. februara je 12. rebiu-l-evvel 1432. hidžretske godine   - Dan rođenja Božijeg Poslanika Muhammeda a.s.Tim povodom u Carevoj džamiji u Sarajevu danas će se nakon jacije, a sutra u Begovoj džamiji u Sarajevu nakon ikindije namaza proučiti  tradicionalni mevlud.

            Obilježavanje Poslanikova rođendana (Mevludun-Nebijji) bit će upriličeno i u drugim džamijama širom Bosne i Hercegovine i bošnjačke dijaspore.

            Ovaj događaj se, inače, obilježava širom muslimanskog svijeta učenjem Kur-ana, mevluda i drugim sadržajima kojim se podjeća na Poslanikovo rođenje, život i njegovu poslaničku misiju.

             Muhammed, a.s., posljednji  Božiji poslanik rođen je 12. rebiul-evvela 571. godine, u gradu Mekki. Sin je Abdullaha i Amine, iz arapskoga plemena Kurejš. O njemu se  u Kur'anu kaže

 "Vi u Allahovu Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje." ( El-Ahzab, 21 ).