A+ A A-

Održana skupština Medžlisa IZ Bosanska Kostajnica

Redovna godišnja skupština Medžlisa IZ Bosanska Kostajnica održana je u nedjelju 07.02.2010. godine, a na dnevnom redu prezentovani su Izvještaji predsjednika Medžlisa o administrativno-pravnim poslovima za proteklu godinu, blagajnički i financijski izvještaj, te izvještaj glavnog imama o vjerskoprosvjetnom radu.

skupstina-bo-kost

Opširan izvještaj o administrativno-pravnom poslovanju kojeg je podnio predsjednik medžlisa Nedžad Jašarević sadržavao je sve radnje koje su u protekloj godini poduzimane, kao i preostali radovi na samoj Azizija džamiji. U izvještaju koji je podnio glavni imam Haris ef. Ahmić obuhvaćene su sve vjerske aktivnosti kao i mektepska pouka. Tu je vrijedno napomenuti da su u protekloj godini tri učenika osnovne škole i polaznici vjerske obuke dali hatme. Ovaj događaj zavrjeđuje posebnu pažnju kad se zna da su posljednje hatme u ovom medžlisu date prije više od  60 godina.

Pored nekih administrativnih nejasnoća usvojen je blagajnički i financijski izvještaj. Ipak burna rasprava je i ovaj put vođena kada se raspravljalo o spornoj stavci izvještaja koja govori o vrijednosti objekata i kapitala. Ovaj problem provlači se već treću godinu, a paušalna procjena koja je unešena u sam izvještaj sigurno ne pokazuje pravo stanje. Razlog tome je ne posjedovanje ukupne dokumentacije o izgradnji džamije koja se jednim dijelom nalazi kod bivšeg predsjednika Odbora za izgradnju. I pored mnogih nastojanja da se dokumentacija vrati tamo gdje joj je i mjesto ovaj problem do danas nije riješen.

 

Mesud Hrustić