edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Bošnjačko-austrijski kulturni centar „Džemat Wels“

Dzemat_welsNaši džemati u dijaspori predstavljaju duhovne oaze spasa gdje ljudi pronalaze utočište i smiraj usljed izazova dinamičnog zapadnog života. Promicanje vrijednosti svoga identiteta, afirmiranje vjerskih spoznaja i vjersko-moralni odgoj dolazećih generacija u najvećoj mjeri pružaju dijasporski džemati u kojima imami kroz svoj pristup i način rada osmišljavaju vjerski život, sadržaje i aktivnosti. Pored imama kao glavnog generatora svih aktivnosti i Odbora kao potpornog stuba, veliku ulogu ima i adekvatan prostor. Naši mesdžidi i džemati u dijaspori su već odavno izašli iz „podruma", te se sve više kupuju vlastiti prostori koji na „površini" izgledaju skladni, lijepi i privlačni. Poželjno je da ne kažem i potrebno da pored mesdžidskog dijela, džemati u dijaspori sadržavaju prostorije (divanhanu) za sijela, okupljanje, projekcije, zabavni dio za mlade itd. Jedan od takvih objekata u vlasništvu Islamske zajednice je Bošnjačko-austrijski kulturni centar - Džemat Wels u Gornjoj Austriji. Sam naziv ovog džemata ukazuje da se radi o džematu otvorenih vrata za sve građane uključen u tokove integracije te promičući dijalog, ekumenizam i otvorenost.

Uspješna organiziranost Bošnjaka i drugih muslimana u ovom džematu uspješno traje već skoro 20 godina.

Priredio: Alem Crnkić