A+ A A-

Komunalna policija mjeri jačinu ezana sa Atik džamije

Atik_dzamija_bijeljina_02Bijeljinska komunalna policija tokom ove sedmice na pet mjesta u gradu mjerit će jačinu ezana sa gradske Atik džamije.

Mjerenje jačine ezana obavit će se po nalogu Skupštine opštine, a na osnovu peticije za smanjenje jačine ezana koju je potpisalo 1.200 građana.

O tome je usmenim putem Medžlis IZ Bijeljina obavijestio službenik komunalne policije. U Medžlisu očekuju da će se mjerenje obaviti u prisustvu predstavnika IZ, te da će se o tome sačiniti zapisnik.

Budući da to niko ne dovodi u pitanje, za sada se mjerenje jačine zvona za crkvenih zvonika neće raditi.

Kako saznajemo, mjerenje jačine ezana će se obaviti na osnovu starog Zakona o zaštiti od buke iz 1989. godine. Po tom zakonu, maksimalni tolerantni nivo "buke" u stambenom naselju je 30 decibela noću, odnosno 40 decibela danju.

Zakon detaljno opisuje i način mjerenja koji će se, kako saznajemo, primijeniti i u ovom slučaju ispunjavanja želja građana kojima jačina ezana para uši, te će se mjerenje obaviti na 1,7 metara visine i to pored fasada javnih objekata u centru grada.

(www.mojportal.ba)