A+ A A-

Obnovljena džamija u Vitini

U četvrtak, 29. oktobra 2009. godine u 10 sati, njemački Ambasador u BiH Joachim Schmidt će posjetiti Ali-beg Kapetanović džamiju u Vitini povodom njene uspješne rekonstrukcije.

dzamija-Vitina

Savezna Republika Njemačka je učestvovala u troškovima obnove u visini od 50.000 eura. Ova sredstva su izdvojena iz sredstava programa za očuvanje kulturne baštine njemačkog ministarstva vanjskih poslova. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je realizirala ovaj projekat.

Džamija koja je građena u periodu od 1856. do 1858. godine, oštećena je tokom rata i prijetilo joj je urušavanje. Zbog toga je objekat bio na listi 35 najugroženijih nacionalnih spomenika u BiH.

Džamija koja se nalazi u Hercegovini simbol je pomirenja dvije etničke grupe. Programom za očuvanje kulturne baštine, Njemačka pridonosi očuvanju kulturne baštine u cijelom svijetu još od 1981. godine. Do sada su iz ovog programa izdvojena sredstva u visini od 41 milion eura za 2100 projekata u 135 država.