A+ A A-

Kruščica najkativniji džemat na području Viteza

Četvrtog oktobra 2007. godine, posli­je podne namaza, u Kruščici kod Viteza održan je mevlud u povodu desetogodišnjice otvorenja džamije. Mevlud su izveli članovi hora Elči Ibrahim-pašine medrese iz Travnika i svršenici medre­sa iz Kruščice.

kruscica1

Uz džematlije Kruščice i njihove musafire iz drugih džemata, mevludu je prisustvovalo više imama sa područ­ja Viteza i okolnih medžlisa, predvođe­nim muftijom travničkim mr. Nusret ef. Abdibegovićem i glavnim imamom Medžlisa IZ Vitez Mihnet ef. Mehmedovićem. Na početku mevluda prisutnim se obratio imam džemata Ibro ef. Ha-lilović, koji je govorio o uspješnom ra­du džemata u proteklom periodu, i uz ostalo naglasio: "Za deset godina smo uradili mnogo stvari vezanih za džami­ju i potrebe džemata. Nakon što smo 1999. godine otvorili džamiju, uredi­li smo i ogradili mezarje zvano Brize, u dužini od 500 metara, za što smo uloži­li 11.900,00 KM. Ogradili smo i mezar­je Raduša, u dužini od 300 m u vrijed­nosti 7.500 KM i šehidsko mezarje du­žine 120 metara, čija je investicija, bez radne snage, bila 4.000,00 KM. Slijedi­lo je opremanje mektepske učionice sa klupama i drugim pomagalima. Poslije toga smo u džamiju i imamski stan uve­li centralno grijanje, koje nas je košta­lo 20 hiljada maraka. Osnovali smo po-kopno društvo "Rahmet", koje funkci­onira. Uslijedilo je postavljanje ograde oko džamije, koje je koštalo 30 hiljada maraka. Potom smo klimatizirali dža­miju, u što smo uložili 3.500,00 KM. Uz ove akcije za potrebe našeg džemata, mi smo u proteklom pereiodu, iznosom od 20 hiljada maraka, pomogli i druge džemate.

Na mektepskoj nastavi imamo dosta upisane djece, a njih 170-ero je izašlo na ispite, od kojih većina uče u Kur'anu. Prije rata ovdje nije bilo svršenika me­dresa, a danas ih je devetero, koji su za­vršili neku od naših medresa, stoje veli­ka uzdanica za budućnost ovog džema­ta", istakao je pored ostalog imam Ibrahim ef. Halilović.

Uslijedilo je učenje mevluda, prot­kano ilahijama i kasidama, koga su ve­oma uspješno izveli učenici Elči Ibrahim-pašine medrese i svršenici medre­sa iz Kruščice. U ovom izuzetno uspješ­nom programu uživali su džematlije u džamiji, kao i oni u džamijskom hare­mu, koji su program pratili putem ozvu­čenja.

Glavni imam Medžlisa IZ Vitez Mih­net ef. Mehmedović je također pohva­lio aktivnost džemata Kruščica, istakav­ši da imam nije u svom izvještaju mo­gao ni pobrojati sve akcije džemata, o kojima su oni u Medžlisu IZ Vitez dobro upoznati, dodavši da je džamija u Kru­ščici sagrađena za svega godinu i po da­na, od temelja do alema. I imamska ku­ća u Kruščici, jedna od najboljih na po­dručju Medžlisa, također je sagrađena u kratkom periodu. I ispraćaj konjani­ka na Ajvatovicu iz Kruščice je jedan od najorganiziranijih. "Džemat Kruščica preuzima ulogu najaktivnijeg džemata na području Medžlisa IZ Vitez, na čemu im čestitam, na čelu sa imamom i džematskim odborom i želim da nastave sa ovim aktivnostima i da budu i ubu­duće primjer kako se treba organizira­ti. Ovo je također jedan od džemata ko­ji ima najviše šehida, od kojih ih je stoti­nu u jednom mezarju", naglasio je Mih­net ef. Mehmedović. I muftija travnički mr. Nusret ef. Abdibegović je pohvalio džemat Kruščicu, te uz ostalo istakao: "Džemat Kruščica ima razloga da bu­de danas ponosan. Ovo je jedan od naj­aktivnijih džemata ne samo na područ­ju Medžlisa IZ Vitez, nego i na području našeg muftiluka. Čestitam džamijskom odboru na uspješnom radu, a također čestitam i imamu Ibri ef. Haliloviću, ko­ji bdije nad ovim džematom. Mi smo pratili njegov rad i evo otkrivamo vam radosnu vijest, a to je, da će vaš imam, na ime nagrade za uspješan imamski rad, ove godine ići na hadž, gdje će biti vodič hadžija u jednom autobusu".

U džamiji je muftiji uručena slika džematlija iz Kruščice, koji su kao konjanici učestvovali na ovogodišnjoj Ajvatovici, dok su na ručku u osnovnoj školi uručene zahvalnice ustanovama i pojedincima, koji su većim novčanim sumama pomogli u postavljanju ogra­de oko džamije, te dali znatnije prilo­ge u drugim akcijama. Obznanjivanje muftije Abdibegovića, da će imam dže­mata Kruščica Ibro ef. Halilović ići na hadž, obradovalo je i imama i džematli­je, pa su poslije mevluda, uz suze rado­snice, nastala čestitanja. Nakon prouče­nog ašereta, Mihnet ef. je proučio dovu, čime je ova lijepa svečanost završena. Nakon mevluda svi prisutni su bili počašćeni ručkom, koji je za zvanice bio priređen u zgradi osnovne škole.

Uz to što je aktivan, džemat Krušči­ca je i po broju žitelja i džematlija, ve­ći džemat na području Medžlisa. U džematu ranije nije bilo džamije i tu su se vjerski obredi obavijali u mesdžidu. Džamija je otvorena 1999. godine.

kruscica-sehidska-cesmaDžemat se sastoji od naselja: Krušči­ca, Vraniska i Romi. Imamsku dužnost od 1990. godine u džematu obavlja Ibro ef. Halilović. Na čelu džemata su: Hajriz Tuco, mutevellija, Islam Zukan, pred­sjednik građevinskog odbora i Salko Be­so, blagajnik. Besim Purić, koji je pogi­nuo u ratu, bio je predsjednik građevin­skog odbora. Džemat Kruščica, zajedno sa Rovnom, bio je tokom rata skoro u potpunom okruženju. Iz navedenih mje­sta ima 115 šehida, koji su ukopani u šehidskom mezarju.

U džematu ima 43 pretplatnika Pre­poroda.

 

Svoju radost ne mogu opisati

Nakon mevluda, na ko­me je muftija travnički mr. Nusret ef. Abdibegović saopštio da je imam džemata Kruščica Ibro ef. Halilo­vić za uspješan imamski rad nagrađen, upitali smo imama kako se osjeća: "Ja sam prezadovoljan i ne mogu opisati svoju radost. Za mene je ovo na­grada za moj imamski rad, koji traje 25 godina."

Glavni imam Medžlisa IZ Mihnet ef. Mehmedović, također je zadovoljan što je imam sa njegovog po­dručju dobio ovu nagradu, o čemu veli: "Kada me je muftija upitao za mišljenje da Ibro ef. Halilović ide na hadž, ja sam samo potvr­dio da je to pravi potez, jer Ibro ef. ima najviše djece u mektebu, najviše njegovih polaznika uči u Kur'anu, najviše njegovih polazni­ka je završilo medrese, on je imam sa najdužim stažzom i najviše radi /punih 20 godina/ u jednom dže­matu. Mi smo u Medžlisu sretni što naš imam ide na hadž na ime zaslužene na­grade."

 

U izgradnji poslovni objekat Medžlisa Islamske zajednice Vitez

I u drugim džematima na području Medžli­sa IZ Vitez vode se razne aktivnosti. Postižu se do­bri rezultati i na poboljša­nju sloge u džematima. U Ahmićima je ovog rama­zana, po prvi put klanjana jedna teravija, naiz­mjenično u dvije džamije, sa jednim imamom, Mahir ef. Husićem. Na vakuf­skoj parceli džemata Vitez, gradi se poslovni objekat Medžlisa IZ. Kada smo u društvu Mirnesa Alihodže, sekretara i blagajnika Medžlisa IZ Vitez, posjeti­li gradilište, vidjeli smo da se objekat nalazi u samom centru grada i da su mu dvije etaže ozidane. Obje­kat je dimenzija 18 X 14 m i u njemu su predviđena četiri poslovna prostora, imamski stan i prostorije Medžlisa. U toku 2007. godine urađena je prva fa­za radova koja je iznosila 27.959,00 KM, a druga fa­za radova, koja je obuhvatala zidanje drugog sprata sa stepeništem i pločom, iznosila je 33.686,00 KM. Izgradnju zgrade do sada su najviše pomogli: opći­na Vitez, Muftiluk travnič­ki, SBK-n, Suad Jašarević, Asim Begović, Enes Alić, Atif Ahmić, Zaim Ahmić i djeca rahmetli Razije Čatić.

Građevinski odbor za izgradnju zgrade Medžli­sa u sastavu: Suad Jaša­rević predsjednik, Omer-ef. Sikira, Mirnes Alihodža i Selvedin Haskić člano­vi odbora, uspješno vode ovaj projekat, za čiju će re­alizaciju trebati još mno­go novčanih sredstava. Uz donacije džematlija, u Medžlisu IZ Vitez i dalje očekuju pomoć od insti­tucija i poslovnih ljudi, ko­ji su zainteresirani za na­predak IZ u Vitezu. Mihnet ef. Mehmedović ističe da je izgradnja poslovne zga­de IZ, najznačajniji proje­kat koji se sada izvodi na području Medžlisa IZ Vitez.

Kada se objekat završi, u Vitezu će biti daleko povolj­niji uvjeti za rad, nego što su danas, kada se prostorija Medžlisa, sa svega 9m2, na­lazi u imamskoj kući džema­ta Vitez, u kojoj se održavaju sjednice, sastanci i prijemi.

sa najdužim sta­zom i najviše radi /punih 20 godina/ u jednom dže­matu. Mi smo u Medžlisu sretni što naš imam ide na hadž na ime zaslužene na­grade."

(Preporod)