A+ A A-

Da li se sa postom može početi drugog dana Ramazanskog bajrama?

Pitanje:

Da li se može početi s napaštanjem propuštenih dana iz ramazana i postom šest dana mjeseca ševvala već drugi dan ramazanskog bajrama ili treba sačekati, pa postiti poslije trećeg dana Ramazanskog bajrama? 

Odgovor:

Nema smetnje da se posti drugi dan Ramazanskog bajrama. Po fikhskim propisima hanefijskog mezheba strogo je pokuđeno (mekruh tahrimi) postiti prve dane Ramazanskog i Kurbanskog bajrama, kao i u dane „tešrika“ tojest drugog, trećeg i četvrtog dan Kurban-bajarama. Buharija i Muslim bilježe da je Allahov Poslanik, a.s., zabranio post na dva bajrama.

Muslim, također, bilježi da je Allahov Poslanik rekao: „Dani „tešrika“ (drugi, treći i četvrti dan Kurban bajrama) su dani jedenja i pijenja.“ (Više v.: A. Tuhmaz, Hanefijski fikh 1/494.)