A+ A A-

Zekat na poljoprivredne proizvode

Pitanje:

Kako se obračunava zekat na proizvodnju malina i ostale poljoprivredne proizvode? U kontaktu sa većim brojem ljudi koji se bave proizvodnjom maline i drugih poljoprivrednih proizvoda, a koji žele da očiste svoj imetak zekatom, saznao sam da imaju određene dileme i nejasnoće oko ovog pitanja, i zato vas molimo da odgovorite na ovo pitanje. 

Odgovor:

Zekat na poljoprivredne proizvode i plodove iznosi 5 % ubranih plodova ako se navodnjavaju vještačkim putem, ili 10 % ako se navodnjavaju prorodnim putem. U slučaju mješavine dva vida navodnjavanja, onda procenat zekata iznosi 7,5 %. Pretežno je mišljenje da se na količine manje od 653 kg ne izdvaja zekat, što je stav za koji su se opredijelili i vodeći učenici Ebu Hanife. Troškovi, odnosno novac koji se uloži u poljoprivredne proizvode, od sjetve do žetve, se uvažavaju i odbijaju od ukupnog prinosa, tako da se zekat izdvaja na preostali dio, nakon što se odbiju efektivni troškovi proizvodnje. Vlastiti rad i dnevnice se ne uračunavaju u te troškove, jer se taj rad podrazumijeva u svakoj vrsti privredne aktivnosti.

Kod zekata na poljoprivredne proizvode zekat se izdvaja odmah po ubiranju plodova, i ne čeka se da proizvod/novac pregodini. Ukoliko nemate novca, sačekajte dok Vam se isplati cijena prodatih proizvoda, pa onda izdvojite zekat, u skladu s gore navedenim pojašnjenjem.