A+ A A-

Učenje dove za osobu kojoj zbog lične želje nije klanjana dženaza

  • Published in
  • Kategorija: Smrt/dženaza/opremanje umrlog
  • Štampa , E-mail

Pitanje:

Da li se za umrlu osobu kojoj po njenoj želji nije klanjana dženaza može tražiti oprosta ili nešto učiti iz Kurana?

Odgovor:

Ukoliko se spomenuta osoba izjašnjavala muslimanom, ali je iz nekog, nama nepoznatog, razloga tražila da joj se ne klanja dženaza, ona se ipak tretira muslimanom i za nju se može učiti dova. Ako se, pak, nije izjašnjavala muslimanom/vjernikom/vjernicom niti je praktikovala neke od islamskih propisa, pa je i eksplicitno tražila da joj se ne klanja dženaza, sve navedeno je dokaz da ta osoba nije bila vjernik/vjernica i za nju se ne uče dove za oprost niti joj se poklanjaju sevapi od učenja Kur'ana i sl.