A+ A A-

Da li je dozvoljeno ukrašavanje mezarova?

  • Published in
  • Kategorija: Smrt/dženaza/opremanje umrlog
  • Štampa , E-mail

Pitanje:

Da li je moguće napraviti obilježje na kaburu za života? Imam potrebu sanirati kabur mog rahmetli muža, pa bih željela i sebi uz njega napraviti isto. Dosta sam stara i iza mene to nema ko učiniti?

Odgovor:

Lijepo je, ukoliko okolnosti dozvoljavaju, da supružnici, bliža familija i sl., budu ukopani u jednom mezarju, zbog obilaska mezarja i njihovog održavanja. Međutim, nije od naše tradicije da se prije smrti neke osobe njoj pravi mezar i obilježje na njemu. Jedna od temeljnih istina vjere u koju muslimani vjeruju jeste da niko ne zna kada i gdje će umrijeti. Uzvišeni Allah kaže: „A čovjek ne zna šta će sutra zaraditi i ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obaviješten. (Sura Lukman, 34.) Prema tome, ne trebate to činiti, ali možete oporučiti ili nekoga zadužiti/zamoliti da Vas nakon smrti ukopa pored Vašeg muža i obilježi Vaš mezar u skladu s našom muslimanskom tradicijom.