A+ A A-

Šta se može stavit kao ukras na nišane?

Pitanje:

Prije godinu dana na ahiret je preselio jedan gazija i vrijeme je da se postavi nišan, a želja saboraca je da se na nišanu nalazi amblem jedinice koji između ostalog sadrži lik životinje, tačnije jedne vrste ptice. Da li je taj čin šerijatski sporan?

Odgovor:

Šerijatskim propisima nije izričito regulisano šta treba biti ispisano na nišanu. Kod nas je ovo pitanje regulisano  Pravilnikom o upravljanju i raspolaganju mezarjima, koji je na prijedlog Rijaseta usvojio Sabor Islamske zajednice, a u kojemu se navodi: Mezar se, po pravilu, obilježava samo sa dva nišana bijele ili druge svijetle boje (koja podsjeća na bijelu) koji imaju prepoznatljiv tradicionalni islamski oblik.

Na nišanu koji se postavlja iznad glave umrle osobe može se upisati ime i prezime umrle osobe, datum rođenja i smrti, informacija o onome ko postavlja nišane, te znak koji ukazuje na pripadnost islamu.

Savjetujemo vam da se pridržavate navedenih odredbi  te da na nišane rahmetlije ne stavljate bilo kakve dodatne elemente, posebno ne amblem s likom životinje, uz dužno poštovanje prema gazijama i amblemu vaše jedinice.