A+ A A-

Da li se sa mejjitom ukopavaju i ortopedska pomagala?

Pitanje:

Selam!

Da li se sa mejjitom ukopavaju i njegova ortopedska pomagala?

Odgovor:

U osnovi, mejjit se ukopava u kabur bez medicinskih pomagala koja je koristio u životu, ali ako je ta pomagala nemoguće ili teško odvojiti od tijela nakon smrti, nema smetnje da i ona budu ukopana sa mejjitom.