A+ A A-

Prodaja prinos šljive

Pitanje:

Moje pitanje se odnosi na prodaju šljive koje su rasle i sazrele na našem imanju. Da li je dozvoljena prodaja ukoliko nismo sigurni u koju svrhu će kupac korisiti voće?  Da li je dozovljena prodaja čak i kada znamo sa 100% sigurnošću da će kupac voće koristiti za proizvodnju alkohola? Pitam jer imamo velike količine šljive i prodaja nije uvijek jednostavna. Dešavalo nam se ranijih godina da smo nakupcima prodavali koji bi nam manje-više garantovali da šljiva ne ide za alkohol, a na kraju može bit, i ode u tu svrhu. Kakav je stav fetva-i emina po ovom pitanju?

Odgovor:

Branje i prodaja šljiva su dozvoljeni poslovi. Za zloupotrebu Božijeg nimeta voća radi proizvodnje alkoholnog pića odgovara kupac. To je stav našeg mezheba. Neki islamski učenjaci, primjenjući princip "preventivnog djelovanja" i načelo da "sve što vodi u haram i samo je zabranjeno", smatraju da svaka djelatnost koja služi kao sredstvo za ono što je haram i sama poprima taj karakter, tj. biva haramom. Princip predostrožnosti i pravne prevencije (sedduz-zera’i’a) daje prevagu ovom drugom mišljenju. Izuzetak može biti stanje nužde.