A+ A A-

Preprodaja robe kupljene po sniženoj cijeni

Pitanje:

Da li mogu kupovati robu na sniženju u inostranstvu, a da je prodajem po redovnoj cijeni u Bosni i Hercegovini? Postoji li ograničenje po pitanju zarade/marže?

Odgovor:

Nema smetnje da kupujete robu na sniženju i da je prodajte po većoj cijeni koju vi odredite, ukoliko pri tome nema neki vid varanja, kao što je da se prikrije blizina roka isticanja valjanosti proizvoda prepakivanjem u drugu ambalažu i tome slično.

Visina marže nije precizirana jer se cijene u osnovi slobodno formiraju i to je stvar tržišta i trenutnih uslova ili pravila koja regulišu tu oblast. U posebnim uslovima, ukoliko postoji potreba, država može da interveniše i odredi visinu marže.