A+ A A-

Da li je dozvoljeno prodavati neoriginalnu brendiranu robu?

Pitanje:

Da li je dozvoljeno prodavati falš brendiranu robu?

Odgovor:

Prevara, obmana i prikrivanje istine jesu loše osobine i neprihvatljivi postupci u međuljudskim odnosima općenito, posebno prilikom kupoprodaje, budući da u tom poslu najčešće dolazi do zakidanja tuđeg prava. One su u opreci s iskrenošću koja zahtijeva lijep savjet, ispravnost, vjerodostojnost i pravednost u komuniciranju i poslovanju s drugima. Spomenuta svojstva su znak da je osoba koja ih posjeduje skinula sa sebe odjeću bogobojaznosti i dovela u pitanje svoju pripadnost islamu. Prema tome, nije dozvoljeno trgovati sa falš brendiranom robom kao da je brendirana. Takva trgovina u sebi sadrži obmanu, prevaru, prikrivanje bitnih podataka o robi, bespravno uzimanje tuđe imovine i sudjelovanje u grijehu i nepravdi – a sve navedeno je muslimanu zabranjeno činiti. Svevišnji Gospodar u Kur’anu kaže: „...a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava“. (El-Maide, 2) Vjerovjesnik a.s.  je kazao: „Ko nas vara, nama ne pripada“. (Muslim) Dopušteno bi bilo falš brendiranu robu prodavati kao običnu nemarkiranu robu, uz jasno navođenje kvalitete robe. Samo poštena trgovina je islamom dopuštena i donosi sreću i prosperitet.