edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Fetva o procjeni namaskih vremena i vremena posta za područja koja se nalaze iznad 55˚ sjeverne geografske širine

Broj: 03-2-39/19

Datum: 12. redžeb 1440. h.g.

         19. mart 2019. godine

 

Na osnovu člana 10. i člana 33. Poslovnika o radu Vijeća muftija, Vijeće muftija, na svojoj dvadesetoj redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu 12. redžeba 1440. h.g., odnosno 19. marta 2019. godine, razmatrajući Izvještaj komisije Vijeća muftija o procjeni namaskih vremena i vremena posta za područja koja se nalaze iznad 55˚ sjeverne geografske širine, donijelo je sljedeću:

 

F E T V U

 

Za područja koja se nalaze iznad 55˚ sjeverne geografske širine polazna osnova za utvrđivanje namaskih vremena i dužine posta je:

  • Za područja od 55˚ do 66˚ sjeverne geografske širine procjena (taqdīr) treba da se prilagodi realnom stanju na terenu i za svako mjesto posebno, shodno postojanju ili nepostojanju alameta/znakova za utvrđivanje namaskih vremena.
  • Za područja na 66˚ sjeverne geografske širine i iznad njih primjenjuje se procjena (taqdīr) za sva namaska vremena i dužinu posta. Za ova područja koristiti vaktiju sa 45˚ sjeverne geografske širine (područje Cazina).

 

Za područja od 55˚ do 66˚ sjeverne geografske širine, u danima u kojima nema astronomskog obilježja jacije i/li zore, ili kada ima ali njihova primjena prouzrokuje poteškoću ljudima (ljetni period), primjenjuje se procjena (taqdīr) kao i u Njemačkoj (jacija je 1ʰ 30' poslije akšama, a zora je 1ʰ 45' minuta prije izlaska sunca).

U spomenutom području najdulje vrijeme posta je 18 sati i 30 minuta, jer je to najdulji period posta u zoni koja se nalazi na 45˚ sjeverne geografske širine.

U danima kada bi post trebalo da bude duži od 18 sati i 30 minuta postupa se po olakšici, pa se primjenjuje procjena (taqdīr), tj. vaktija za sva namaska vremena, od posljednjeg dana u kojem su se namaska vremena i vrijeme posta određivali po prirodnim znakovima, a post je trajao 18 sati i 30 minuta. 

 

Dostavljeno:

  • Muftiji Islamske zajednice Bošnjaka u Evropi izvan domovinskih zemalja;
  • Upravi za vjerske poslove;
  • Sekretaru Vijeća muftija;
  • a/a