edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Rezolucija o ustavnim promjenama i tumačenju islama


Rijaset Islamske zajednice u BiH na sjednici u Sarajevu, 27. marta 2006., godine, donio je Rezoluciju o ustavnim promjenama i o tumačenju islama.

TEKST REZOLUCIJE 

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

     Iskazujući zahvalanost Allahu Uzvišenom na daru vjere koju nam je darovao preko svog posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda Alejhisselama i na blagodati slobode za koju su dobri sinovi dali svoje živote,

     Uvažavajući višeslojno povijesno pamćenje, raznoliku vjersku tradiciju, različitu kulturnu baštinu, te političku i ekonomsku razuđenost bosansko-hercegovačkog društva,

     Polazeći od činjenici da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država,

     Prateći javnu raspravu o ustavnim promjenama nakon potpisivanja Dajtonskog sporazuma u novembru 1995. god. o zaustavljanju rata i provedbi mira u Bosni i Hercegovini,

     Zapažajući pojave tumačenja islama u Bosni i Hercegovini koja su izvan iskustva i tradicije bosanskih muslimana, Rijaset IZ-e u BiH na svojoj redovnoj šesnaestoj sjednici održanoj u ponedjeljak 27. safera, 1427/ 27. marta, 2006. godine donosi:

R E Z O L U C I J U

I

O ustavnim promjenama

1.     Rijaset IZ-e će se, kao i dosada, zalagati za bosansko-hercegovačko društvo zasnovano na visokim moralnim vrijednostima i visokim načelima vladavine prava.

2.     Rijaset IZ-e smatra da država Bosna i Hercegovina treba da ima jedan sveobuhvatni ustav, jednog predsjednika, jednog premijera, jedan državni parlament, jedno nezavisno sudstvo, jednu državnu policiju, jednu državnu odbranu i jedan cilj koji je prihvatljiv za svakog pojedinca i za sve narode, a to je da država bude pravedna i djelotvorna tako da je u njoj siguran, ugodan i sretan život za sve.

3.     Rijaset IZ-e podržava javnu raspravu o ustavnim promjenama u BiH, jer je to isuviše važno pitanje da bi o njemu mogli odlučivati samo pojedinci i neke političke stranke. Rijaset IZ-e, međutim, osuđuje kvalifikacije i diskvalifikacije bilo koga. Javnu raspravu o ustavnim promjenama treba shvatiti kao znak demokratske zrelosti našeg društva, a ne kao priliku za osvetu bilo koje vrste.

4.     Rijaset IZ-e cijeni napore svih onih koji su na bilo koji način pridonijeli u promjenama postojećeg Dejtonskog sporazuma u pravcu jedinstvenog Ustava Bosne i Hercegovine koji će osigurati da Bosna i Hercegovina bude država po mjeri svih njezinih građana i naroda. Stoga, Rijaset IZ-e poziva sve političare u BiH da rade zajedno na donošenju novog Ustava Bosne i Hercegovine koji će biti bolji od postojećeg i prihvatljiv za sve ljude i narode u Bosni i Hercegovini.

5.     Rijaset IZ-e izražava zabrinutost zbog sve veće nezaposlenosti, zbog odlaska mladih iz zemlje, te zbog mita i korupcije u državnim institucijama pa stoga poziva sve odgovorne u državi i društvu da se pozabave tim problemima koji su stvarna prepreka za brži napredak naše zajednice. Narod je umoran od političkih podjela pa očekuje da mu se ponudi prava rješenja za bolju budućnost u kojoj neće biti mjesta podjelama i sukobima.

6.     Poučeni primjerom onih koji su sve odbijali zato što nisu mogli sve dobiti, Rijaset IZ-e podsjeća da nije mudro rizikovati da se sve izgubi zato što se odmah ne može sve postići oko ustavnih promjena. Treba imati uvijek na umu da se od lošeg ne može dobiti najbolje, već samo ono što je manje loše. Nadajmo se da ćemo jednog dana i mi biti u prilici da od dva dobra biramo ono najbolje. A do tada svima nam je potrebno mnogo više hrabrosti i mudrosti da postignemo željeni cilj - pravedno društvo i djeletvornu državu.

II 

O tumačenju islama

1.     Rijaset IZ-e je već duže vrijeme suočen sa pojavom neprimjerenog tumačenja islama od nekih pojedinaca i grupa koje uznemiravaju muslimane i od postojećeg dobra koje se ogleda u jedinstvu kelime-i tevhida i tevhid-i kelime potiče se fitneluk koji vodi razdoru i raskolu među muslimanima.

2.     Rijaset IZ-e je odlučan u namjeri da zaštiti orginalnost vjekovne tradicije IZ-e u BiH koja se pokazala životnom u svim prilikama kroz koje su prolazili bosanskih muslimani zadnjih stoljeća, posebno u kriznim trenucima za njihov opstanak kakva je bila zadnja agresija na našu zemlju i naš narod. Stoga, Rijaset IZ-e poziva imame, hatibe i muallime da u svom radu u džamiji, mektebu, školi i na bilo kojem drugom javnom mjestu budu dosljednji u tumačenju institucionalnog učenja islama na temeljima Kur´ana, Sunneta i našeg bosansko-hercegovačkog iskustva.

3.     Rijaset IZ-e poziva sva udruženja i sve organizacije sa islamkim predznakom u BiH da predstave Rijasetu IZ-e svoje programe rada koji imaju veze sa islamom i muslimanima kako bi se ti programi uskladili sa općim načelima rada i djelovanja IZ-e i time pomoglo da slika o islamu i muslimanima bude adekvatna i da se zna ko je za što odgovoran.

4.     Rijaset IZ-e vjeruje da u Bosni i Hercegovini nema tako ekstremnih pojedinaca ni ekstremnih grupa koje mogu narušiti jedinstvo muslimana koje se očituje kroz duhovni okvir IZ-a u BiH. Pa ipak, Rijaset IZ-e je svjestan da neki događaji u svijetu oko muslimana imaju odraza i na stanje duha kod bosanskih muslimana.

5.     Rijaset IZ-e osuđuje svaku vrstu klevete i etiketiranja bilo koga u IZ-i, posebno na osnovu mezhebske ili ideološke predrasude. IZ-a je jedinstvena u svom doktrinarnom i institucionalnom učenju islama i odbija bilo kakve podjele po mezhebima. Rijaset IZ-e poziva muslimane Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Hrvatske, Slovenije i bošnjačke dijaspore da ne nasijedaju krivim i zlonamjernim informacijama, već da imaju povjerenje u organe i institucije IZ-e.

O, vi koji vjerujete, budite svjesni Allahovog prisustva i nemojte umrijeti drugačije nego kao muslimani. Zato se svi zajedno uhvatite za Allahovo uže i nemojte se međusobno razbijati... (Kur´an, 3:103)