akcija kurbani
A+ A A-

Pretraga pitanja

Kupovina automobila na odgođeno plaćanje

Pitanje:

Muž i ja želimo kupiti auto putem agencije koja vrši prodaju automobila. Agencija pruža uslugu kupovine na rate u trajanju od 3 godine, mjesečno oko 200 KM (zavisno od cijene automobila). Da li je ovakav vid kupoprodaje sa islamskog stanovišta halal ili haram?

Odgovor:

Ukoliko se ta kupoprodaja realizuje putem ugovora o kupoprodaji na rate/odgođeno plaćanje (bej' bit-taksit), taj način kupoprodaje je dozvoljen. Prema odluci Međunarodne akademije islamskog prava iz Džedde, ovaj model kuporodaje, koji obično podrazumijeva veću cijenu robe u odnosu na trenutnu cijenu, dozvoljen je uz uslov da kupoprodajne strane pri potpisivanju ugovora odrede konačnu cijenu, odnosno konačni rok otplate dogovorenih rata. Prodavac nema pravo zadržati vlasništvo nad predmetom kupoprodaje nakon sklapanja ugovora, jer je to suprotno cilju ove vrste ugovora, ali mu je dozvoljeno da zahtijeva od kupca polaganje zaloga za predmet kuporodaje kako bi zaštitio svoje pravo do isplate zadnje rate. Odgovornost za štetu u tom slučaju prelazi na kupca u momentu primopredaje robe. Šubha (sumnja) koja prati ovu vrstu ugovora nastaje zbog povećanja cijene usljed odgođenog plaćanja, pa kao da se radi o povećanju duga (cijena postaje dugom) zbog odgode plaćanja, što se smatra kamatom. Većina savremene uleme smatra ovu vrstu kupoprodaje dozvoljenom, zbog potrebe ljudi za njom (olakšavanje trgovanja), a plaćanje na rate je nesumnjivo dozvoljeno kada se odredi cijena i broj rata, odnosno vrijeme isplate, bez obzira na činjenicu da prodavac spušta cijenu kada se ona isplaćuje u cijelosti prilikom kupoprodajnog ugovora. A Allah najbolje zna.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice