A+ A A-

Čije kriterije slijedimo

  • Published in
  • Kategorija: Prijedlozi teme za hutbu
  • Štampa , E-mail

Čije kriterije slijedimo

Kada je objavljen ajet “Onaj ko uradi zlo biće kažnjen za to i neće naći ni zaštitnika ni pomagača“, (En-Nisa:123) to je zabrinulo Alejhisselamove ashabe, na što je Ebu Bekr Es-Siddik rekao:“Allahov Poslaniče, kako ćemo uspjeti nakon ovog ajeta?“, Na to mu je Alejhisselam odgovorio:“Allah ti oprostio Ebu Bekre, zar se ti ne razboliš, zar se ne umoriš, zar se ne ražalostiš, i zar te ne pogodi kakva nesreća?“ On odgovori:“Svakako.“

Alejhisselam mu reče:“Sve to spada u ono čime se kažnjavate.“ (Sa'd ibn Mensur i Ibn-Hibban).

Naši ljudski sudovi su uglavnom manjkavi i subjektivni. Iako se mnoge patnje i nepravde događaju svuda oko nas, istinsku bol patnju  većina nas osjeti tek tada kada se izravno suoči sa nedaćama i iskušenjem.

Plašimo se nesreća i iskušenja, izbjegavamo ih po svaku cijenu, a zaboravljamo da su i blagostanje i izobilje u jednakoj mjeri, možda čak i veće  iskušenje za naše vjerovanje i moralno držanje.

Mi vas stavljamo na kušnju i zlu i u dobru. (El-Enbija:35)

Draga braćo,

Svemilosni nas u Svojoj Časnoj Knjizi na nekoliko mjesta podsjeća da popravljamo i preispitujemo svoje kriterije i mjerila procjenjivanja: A nebo je digao i postavio terazije,da ne prelazite granice u mjerenju.(Er-Rahman:7,8)

Da ljudi ne bi improvizirali, krivo i subjektivno sudili, neprecizno vagali i pogrešno, proizvoljno procjenjivali, Svemogući je nad cjelokupnim kosmosom  postavio svoj nepogrešivi kriterij i mjerilo - tzv. Mizan, Božije pravedne terazije.

Kako bi bolje proniknuli u vidljive i skrivene stvari, Svemilosni nas je obdario osjetilnom i razumskom spoznajom. Kada su osjetila i razum nemoćni, Milostivi nas upućuje na srčano osvjedočenje, a one najbogobojaznije od nas Allah daruje furkanom, nepogrešivim božanskim kriterijem i imanskom sposobnošću  razlučivanja istine od laži.

Često čujemo konstatacije kako krivo i nepravedno mjerimo.

Čime i kako procjenjujemo sebe i  vlastitta djela, ali  i postupke drugih ljudi? Mjerimo li istim aršinima sebe i druge? Jesu li ta mjerila podložna interesima, osjećanjima, trenutnim raspoloženjem?

Istu pojavu procjenjujemo potpuno drugačije, ovisno o tome sudjeluje li u njoj neko naš ili neki neistomišljenik.

Nedostaje nam principijelnosti i pronicljivosti. Kada procjenjujemo postupke onih kojima nismo naklonjeni mjerimo jednim aršinima; nastupamo s predrasudama u prvi plan ističemo lična mišljenja i  iskustva, kada smo pozvani da arbitriramo sebi i onima koji su nam bliski, onda mjerimo drugim aršinima; pronalazimo izgovore i opravdanja.

Sura Abese, Namrštio se i okrenuo treba biti naše trajno podsjećanje da opreznije gledamo ko nam ide ususret i kome se mi okrećemo.

Od Sehla ibn Sa'da r. a., prenosi se da je neki čovjek prošao pored Allahovog Poslanika, s.a.v.s, pa je Poslanik upitao za čovjeka koji je sjedio do njega: Šta misliš o ovome? Taj je odgovorio: To je jedan od najuglednijih ljudi. Allaha mi, prikladno je, ako zaprosi, da mu se udovolji brakom, a ako se zauzme, da mu se uvaži posredovanje. Allahov Poslanik, s.a.v.s., je šutio, a tada je prošao drugi čovjek, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., ponovo upitao istoga: Šta misliš o ovome? Taj je odgovorio, -Allahov Poslaniče, ovo je jedan siromašni musliman .Prikladno je ako zaprosi da mu se ne udovolji brakom, ako se zauzme, da mu se ne uvaži posredovanje i ako nešto kaže, da se njegove riječi ne uvaže. Allahov Poslanik s.a.v.s je rekao: Ovaj je bolji od takvih punih Zemlje.“

Draga braćo, da li ćemo se prikloniti i povoditi za onima  čija su mjerila daleko od Božije Upute i nadahnuća, onima  koji šire smutnju i laži skrivajući svoje namjere iza slatkorječivih fraza ili ćemo ostati privrženi kriterijima  na koje nas Svemogući upućuje?

Da li ćemo naše mizan terazije prilagođavati onima koji nam spletke pletu, i među nama žele posijati sjeme mržnje i razdora? Koga slušamo, čije postupke odobravamo za kim se povodimo u čije ruke svoju sudbinu prepuštamo, sve to, ponajbolje govori o o našim mjerilima.

Popuštajući i prilagođavajući naša mjerila i  kriterije, nesvjesno šaljemo  poruku onima koji se na nas ugledaju ili koji budno prate kako se ponašamo: Ako mogu odgovrni među nama biti kolebljivi i popustljivi, zašto se i mi ne bismo mogli proizvoljno mjeriti i svojevoljno raditi.

Zato ne slušaj krivokletnika, prezrena, oni bi jedva čekali da ti popustiš, pa da i oni popuste. (El-Kalem:8,9)

„Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, i pokrij hrđave postupke naše, i usmrti nas sa onima koji su dobri. Gospodaru naš, daj nam ono što si nam obećao preko Svojih poslanika i ne ponizi nas na Sudnjem danu! Ti uistinu ne kršiš Svoje obećanje.“