zekat online uplata

A+ A A-

Iskreni i strpljivi

Iskreni i strpljivi

Islam posmatra svrhu ljudske egzistencije u obožavanju i služenju Boga i jedino pomoću izvršavanja cilja i svrhe naše egzistencije mi smo potpuno ljudi. Inače, iako nosimo ljudsku zbiljnost unutar nas samih, mi je pomalo zanemarujemo i živimo život ispod potpunog ljudskog stanja.
Vrijednost čovjekovih djela mjeri se prema njegovim ciljevima i namjerama. Iskrenost (ihlas) je srž svakog dobrog djela koje je učinjeno u ime Allaha, dž. š. Djela koja su ispunjena licemjerstvom, pohlepom, sebičnošću, šktošću, u osnovi se ne smatraju dobrim djelima, pa makar im forma i rezultati imali takvo  obilježje: Reci: Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova, koji nema saučesnika; to mi je naređeno i ja sam prvi musliman. (El-En'am, 162.-163.)
Iskrenost je jedno od temeljnih svojstava vjere i moralna osobina koja razvija sigurnost u zajednici i povjerenje među ljudima. Muhammed, s. a. v. s. u hadisu kaže: "Tri osobine se nalaze u srcu vjernika: iskrenost i djela u ime Allaha, upućivanje savjeta muslimanskim vođama i čuvanje džemata."

Bez iskrenosti, musliman ne može odgovorno i produktivno obaviti svoju misiju na Zemlji. Izostane li iskrenosti u djelima raširit će se dvoličnjaštvo i prihvatat će se normalnim nesklad između riječi i djela, principa i prakse.
Uz iskrena djela, nužno je u svakoj prilici, izazovu i nedaći naoružat se strpljivošću, tom  rijetkom i zlata vrijednom vrlinom o kojoj je lahko propovijedati, ali je izuzetno teško njome se okititi. U Kur'anu se sabur spominje na više od sedamdeset mjesta. Strpljivost je pola vjerovanja i ona je vezana za druge moralne osobine, kao što su: bogobojaznost, iskrenost, predanost, skrušenost.

Namazom i strpljivošću vjernici pomažu i sebi i drugima. O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju namaza! Allah je doista na strani strpljivih. (El-Bekara,153.)

Čovjek neminovno prolazi kroz iskušenja i teškoće. Kur'an nas opominje da će nas svake godine iskušenja pogađati najmanje jednom ili dva puta. Strpljivost nas čuva od očajanja, gubljenja nade i pesimizma, razvijajući u nama snagu i sposobnost za iznalaženje najboljih rješenja.

Kur'an kaže: ... i koji namaz obavljaju i zekat daju, i kada obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone. (El-Bekara, 177.)

Ibn Kajjim El- Dževzi o saburu je rekao: ,,Zaista je strpljivost u imanu kao glava na tijelu, ako se glava presječe, tijelu nema opstanka.“

U bici na Bedru ashabi su imali čvrstu vjeru, strpljivost i predanost, te im je Allah dž.š. poslao u pomoć meleke i bitka je bila dobijena. Sve životne pobjede postižu se imanom, izdržljivošću i ustrajnošću. ...Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada
meleka, sve obilježenih. (Ali Imran, 125.)
Sabur je sve rjeđa vrlina, čiji se deficit osjeća na svakom koraku.  Nestrpljivi roditelji, nestrpljiva djeca, nestrpljive vođe, nestrpljivi kupci...Svi žele da njihovi zahtijevi i prohtijevi budu u svakom trenutku i do kraja ispunjeni. Bog nas podsjeća da stabilnost zajednice ne ovisi samo o njenim materijalnim faktorima, o njenoj vanjskoj snazi, blještavilu i moći, već i o tome koliko će u toj zajednici biti postojanih i čvrstih u vjeri, koliko će ih biti  sabranih, pribranih i strpljivih u životu i  u onome što rade.
Između njih smo Mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali. (Es-Sedžda, 24.)

 Iskrenošću i strpljivošću brusimo naš karakter, preispitujemo svoje nijjete, izgrađujemo i učvrščujemo svoj svjetopogled koji se ne mijenja od danas do sutra, od slučaja do slučaja.  
Muhammed s.a.v.s. kaže u hadisu: ,,Divno li je stanje vjernika, sve je za njega dobro! Ovo je dato samo vjerniku. Ako ga zadesi blagostanje, zahvalan je i dobro mu bude, a ako ga zadesi teškoća, strpi se, i opet mu dobro bude.“