A+ A A-

Zahvalni će dobiti još više

  • Published in
  • Kategorija: Prijedlozi teme za hutbu
  • Štampa , E-mail

Tema sedmice - prijedlog za hutbu: Zahvalni će dobiti još više

U kur’anskoj suri Ibrahim, u sedmom ajetu, Svemilosni Allah kaže: “I kada je Gospodar vaš objavio: “Ako budete zahvalni Ja ću vam zacijelo, još više dati. Budete li nezahvalni, kazna moja doista će stroga biti.”

Navedeni kur’anski ajet objavljen je u kontekstu govora o Musau a.s. i njegovog naroda, ali je on i općenitog karaktera – njegova zakonitost važi do Sudnjeg dana. Zahvalnost  Allahu na blagodatima koje On daje osobina je rijetkih, premda te blagodati, u manjoj ili većoj mjeri koriste svi.

Zdravlje, sloboda, hrana, kuća u kojoj čovjek živi sa svojom porodicom, dostupnost vode za piće i čišćenje, samo su neke od blagodati koje mnogi ljudi koriste svakodnevno. Allah, džellešanuhu, traži od svojih robova da na tim blagodatima, ali i mnogim drugim nebrojenim blagodatima, iskažu zahvalnost.

Zahvalnost se postiže riječima i djelima. Zahvalnost Allahu riječima podrazumijeva verbalno priznanje da sve što imamo jeste od Allaha. Zatim, slijedi i ono najformalnije, najizravnije očitovanje: da se s vremena na vrijeme, a posebno tokom i nakon korištenja blagodati, zahvalnost iskaže i riječima zikra - Elhamdulillah – Hvala Allahu.

Našu zahvalnost Allahu postižemo i djelima: Na blagodati zdravlja zahvalni smo kada svoje tijelo uposlimo izvršavanjem ibadeta-farzova (namaz, post, hadždž), ispravno smo zahvalni Allahu na darovanom imetku onda kada ga trošimo u ono sa čim je On zadovoljan: na potrebe svoje porodice i rodbine, klanjem kurbana, kroz sadaku, sadekatu-l-fitr i kroz zekat. Spomenutim vrstama zahvalnosti blagodati se čuvaju i unaprjeđuju, dok se nezahvalnošću otvaraju vrata njihovom mogućem gubitku ili stagniranju. Nasuprot zahvalnosti stoji ružna i pokuđena osobina – nezahvalnosti. Ona je najčešće posljedica ljudskog nemara koja nastaje usljed naviknutosti na blagodati koje čovjek doživljava kao neku vrstu “podrazumijevanja”. Muhammed, a.s., ukazuje na oblike nezahvalnosti koje je zajednička osobina većini ljudi: „Dvije blagodati su neiskorištene od strane većine ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme.“

Većinu darova kojima nas On obasipa skloni smo prihvatiti zdravo za gotovo, posebno ako za njih ne treba da se trudimo i mučimo.

Ali, isto tako, nezahvalnost može biti posljedica asiluka, oholosti, kada čovjek odbija da prizna blagodati kao Allahovu dobrotu prema njemu ili ljudima. Interesantno je primjetiti kako  se za nezahvalnike (poricatelje blagodati) u Kur’anu upotrebljava  isti termin kao i za poricatelje postojanja Uzvišenog Allaha. Kafir je poricatelj Boga, ali kafir je i negator Božijih blagodati.

Hasan Basri je govorio: ,,Mnogo spominjite blagodati koje vam je Allah dao, jer je u njihovom spominjanju ujedno i zahvalnost, i znajte da je Allah naredio svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da kazuje o blagodatima, kada je objavio: ‘’Zato siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni, i o blagodati Gospodara svoga kazuj.“(Ed-Duha, 11.)

Vedrim licem, dobrim raspoloženjem, plemenitim karakterom i pozitivnim stavom o životu potvrđujemo da smo svjesni blagodati koje svakodnevno uživamo. Uljudnim i ljubaznim ophođenjem prema drugim ljudima kao da svima obznanjujemo da blagodati koje imamo želimo prenijeti i na druge, da te blagodati želimo učiniti vidljivima. Uostalom, skrivena blagodat je neprepoznata i nepriznata blagodat, a Allah Svemilosni voli da se tragovi njegovih blagodati vide na ljudima. U hadisu kojeg prenosi Imran ibn Husajn Muhammed, a.s. kaže: ‘’Kada Allah svome robu podari neku blagodat, On voli da se tragovi te blagodati vide na Njegovom robu.’’

Za razliku od šukra, zahvalnosti Bogu, koju On, Stvoritelj svih svjetova voli i cijeni kod čovjeka, Allah prezire kufr i el-kunud - nezahvalnost: ,,Proklet neka je čovjek!  Koliko je samo on nezahvalan!“ ('Abese 17) Hasan Basri je ponajbolje opisao karakter nezahvalnikā kao one koji samo vide i  broje iskušenja i nedaće, a zaboravljaju dobro i blagodati koje im je Allah podario. Kao što se Allahove blagodati ne mogu izbrojati, tako se ni u prepoznavanju i količini izražavanja šukra, zahvalnosti Allahu na blagodatima ne može pretjerati. Milostivi Allah je opisao zahvalne kao malobrojnu i odabranu skupinu. Šukr (zahvalnost) čuva postojeće blagodati od nestanka i  donosi i priskrbljuje blagodati koje čovjek još nije stekao. Zahvalnost je najsigurniji ulog i investicija u čije plodove musliman ne smije posumnjati.