A+ A A-

Milost svjetovima, uzor ljudima

  • Published in
  • Kategorija: Prijedlozi teme za hutbu
  • Štampa , E-mail

Tema sedmice - prijedlog za hutbu: Milost svjetovima, uzor ljudima

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova koji je nebesa ukrasio zvijezdama, a Zemlju okitio čestitim robovima Svojim. Salavat i selam, mir i spas, pečatu svih poslanika i predvodniku čestitih Allahovom Poslaniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlim ashabima i svim čestitim ljudima do Sudnjega dana.

Gospodaru, salavatom i selamom Tvome Miljeniku molimo Te otvori nam vrata Svog zadovoljstva i olakšanja u hajirli poslovima; salavatom i selamom Tvome Miljeniku Muhammedu molimo Te zatvori nam vrata Svoje srdžbe i bilo kakve tegobe na oba svijeta.

Nisu siromašni narodi koji nemaju materijalna dobra, već su siromašni oni narodi i one zajednice koje se nemaju u koga ugledati. Darovi Uzvišenog Stvoritelja nadilaze naše sposobnosti da ih obuhvatimo. Uzvišeni Gospodar kaže: „Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je!“ (En-Nahl, 18)

Nakon dara postojanja, dara stvaranja, najveći dar koi nam je Stvoritelj ukazao jeste dar upute. Čovječanstvo Milostivi nije ostavio bez upute. Događaji imaju svoju težinu i značaj. Najznačajniji događaji su oni koji su u najvećoj mjeri promjenili tok povjesti i oblikovali ljudsku povjest. Rođenje Muhammeda, s.a.v.s., posljednjeg Božijeg Poslanika ostavilo je neizbrisiv trag, a njegova misija živi u kontinuitetu do današnjega dana. Objava sa kojom ga je Stvoritelj počastio i zadužio pruža svjetlo svima koji žele živjeti sretno na ovome svijetu i biti u milosti Gospodara na budućem svijetu.

Jedne prilike hazreti Omer je došao kod Božijeg Poslanika, s.a.v.s., i rekao je: „Allahov Poslaniče, zaista si mi ti draži i od porodice moje i od čitavog imetka mog.“ Božiji Poslanik Muhammed, s.a.v.s., ga tada upita: „Omere, jesam li ti draži od tebe samog?“ Omer, r.a.,  reče: „Ne Allahov Poslaniče, draži sam samome sebi.“ Tada mu je Božiji Poslanik rekao: „Tvoje vjerovanje i tvoj iman neće biti potpuno dokle god ti ne budem draži od svih stvorenja.“

Hazreti Omer se udaljio od Poslanika i očigledno je duboko utonuo u svoje misli. Nakon nekog vremena vratio se i rekao: „Božiji Poslaniče, tako mi Allaha draži si mi i od mene samoga.“ Tada mu je jedan od ashaba postavio pitanje: „Omere, zbog čega si razmišljao i kakvo je tvoje razmišljanje bilo,“ Omer im je odgovorio: „Utonuo sam u misli i posmislio sam, sutra kada me Allah poživi, da li trebam više sam sebi ili trebam Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Shvatio sam da njega trebam kod Gospodara, pa ću ga voljeti više nego što volim samoga sebe.“

U mjesecu kada obilježavamo rođenje Muhammeda, s.a.v.s., u Rebiu-l-evvelu, izuzetno značajnog datuma za svakog vjernika potrebno je koristiti ovu priliku i preispitati vlastiti životni hod i sistem vrijednosti po kojem živimo. Šta nam je bitno u životu? Kada se sjetimo da je Rebiu-l-evvel ujedno mjesec kada je Uzvišeni Gospodar Sebi uzeo Poslanika, mjesec njegovog preseljenja na ahiret, ne možemo da se ne sjetimo posljednjih riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.  Na samrtnoj postelji, upućuje svoj vasijjet, izuzetno sadržajnu i bitnu posljednju oporuku: „Čuvajte namaz, i budite Allaha svjesni u odnosu na one koji su vam povjereni.“

Jezgrovita poruka koja kaže da se čuva vezA sa Uzvišenim Allahom i pazi kako će se prema ljudima ophoditi. Suština vjerničkog života je sačuvati vezu sa Stvoriteljem i tu vezu pretočiti u život, primjenjujući riječi šehadeta u svakom harfu kojeg on nosi.

Koliko su ashabi voljeli Resulullaha, s.a.v.s., i kako su ga oni doživljavali, na koji način su mu to pokazivali!? Ulema nas uči da uvijek možemo znati koliko kod Uzvišenog Gospodara imamo. Kada su upitali alima: „Kako ćeš znat šta imaš na ahiretu?“ odgovorio je: „Gledaj koliko je Allah, Njegov Poslanik, Kur'an, džamija, tj. koliko je islam imao udjela kod tebe, toliko ti imaš tamo.“

Kada se podsjećamo na milost ukazanu čovječanstvu rođenjem Allahovog Poslanika prisjećamo se i Ebu Bekra, r.a., kada je sa Poslanikom bio na putu hidžre. Ebu Bekr je konstantno mijenjao strane, čas je bio sa Resulullahove desne strane, pa sa lijeve, ispred i iza njega. Kada ga je Resulullah, s.a.v.s., upitao zašto to radi, on je kazao da ga čuva, jer ih neprijatelji prate, a draže mu je da njega ubiju, samo da Resulullah, s.a.v.s., ostane u životu. Ovo je uzorit primjer ljubavi. Resulullah, s.a.v.s., rekao: „Niko me nije više svojim imetkom i lično pomogao koliko Ebu Bekr, sva vrata (sporedna) u džamiji zatvorite osim vrata Ebu Bekra.“ Suština vrijednosti je bila u iskrenoj emociji pretočenoj u djelovanje i rad na Allahovom putu.

Voljeli su Allahovog Poslanika, s.a.v.s., jer su bili svjesni da samo ono što se za Allaha, dž.š., vezuje, ostaje. Imamo Allahovu, dž.š., Knjigu Kur'an, naš odnos prema Allahu je odnos prema Kur'anu, a odnos prema Poslaniku je odnos prema Stvoritelju koji ga je poslao. Jednog od ashaba su zarobili nevjernici i prijetili mu smrću. Kako je samo divno Poslanik, s.a.v.s., odgojio svoje ashabe. Zna da će sutra biti ubijen, a malo dijete se otrgne majci i ode pravo u naručje ovog ashaba zarobljenika. Držao je dijete onih koji su ga zarobili, mogao ih je ucjenjivati na bilo koji način, čak ih i plašiti ubistvom djeteta. On je pomilovao dijete po glavi i rekao njegovoj majci: „Zar misliš da mu ja mogu naudit.“ Ebu Sufjan, tada vođa nevjernika,  koji je kasnije primio islam kaže: „Da li bi volio da je na tvome mjestu danas Muhammed, a da nisi ti.“ Tada je on kazao: „Tako mi Allaha, kad bi Allahovog Poslanika trebao trn da ubode, a da ja glavu ne izgubim, ja bih radije da glavu izgubim nego da njega trn ubode.“ Ebu Sufjan kaže: “Nisam vidio nikoga da voli nekoga kao što ashabi Muhammeda vole Muhammeda, s.a.v.s.“ 

Uzvišeni Stvoritelj kaže: „O vjernici, onaj od vas, ko se okrene od svoje vjere, zaista će Allah dovesti druge ljude koje On voli i koji Njega vole...“ (El-Maide, 54)

Suština vjere koju Gospodar spominje u ajetu jeste iskrena ljubav. Allahu odani i vjerni vole Allaha i Allah njih voli. U mjesecu rođenja Poslanika, s.a.v.s., preispitajmo svoju ljubav prema Gospodaru svih svjetova i Njegovom Poslaniku. Odvojimo trenutke kada ćemo razmišljati o tome koliko nam je značajno da sutra imamo poseban susret sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., da imamo želju da nas on pogleda i kaže: „Ovaj je od mog ummeta, ovaj je živio mojim stilom življenja.“ U onoj  mjeri koliko  bude jaka naša emocija prema Poslaniku, s.a.v.s., , toliko ćemo živjeti islam u svojoj stvarnosti i biti odani Stvoritelju. Zamolimo Gospodara da nas time počasti, zaštiti nas od svakoga zla i podari nam svako dobro.