A+ A A-

Ti sa svakim lijepo, a neznalica se kloni

  • Published in
  • Kategorija: Prijedlozi teme za hutbu
  • Štampa , E-mail

Tema sedmice - prijedlog za hutbu: Ti sa svakim lijepo, a neznalica se kloni

Buhari navodi predanje od Ibn Abbasa, r.a., u kojem se kaže da je jedan čovjek naljutio Omera, r.a., kada je ušao kod njega, pa mu je rečeno: "O vladaru pravovjernih, Allah Uzvišeni je rekao Svome Vjerovjesniku, s.a.v.s.: 'Ti sa svakim - lijepo! i traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!', a ovaj čovjek je zaista neznalica!' (El-Araf, 199).  I tako mi Allaha, Omer, r.a., nije prešao preko toga ajeta kada mu je citiran! On se uvijek obuzdavao kada bi mu bila citirana Knjiga Allaha Uzvišenog i Veličanstvenog."

Kur'anski princip: "I izbjegavaj ih na prikladan način" (El-Muzzemmil, 10), uči nas da na galamu i svađu ne uzvraćamo istom mjerom, već da uživamo u ljepoti života daleko od ove kategorije ljudi.

Pitali su jednog mudraca: "Šta je razlog tvoje dugovječnosti? Koju hranu jedeš?" Odgovorio je: "Ostavljam besplodne rasprave i sporove." Rekli su: "To je nemoguće." Odgovorio je: "U pravu ste."

Čovjek može da ogrezne u ovom djelu, pa da postane jedno od Allahu najmržih bića. Aiša, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Najmrži ljudi Allahu su najljući protivnici (u raspravi)." (Buhari i Muslim)

Svjedoci smo čestih bespotrebnih rasprava, pogotovo u medijskom prostoru, gdje vrlo često, svjesno ili ne, pojedinci postaju "eksperti" svim dešavanjima.

Nismo obavezni da u pogledu svakog aktuelnog pitanja, problema ili događaja zauzmemo određeni stav, a ukoliko ga i zauzmemo, nije nužno da ga obznanimo. Ako se sa nekim raziđemo u mišljenju i stavu, nije etički da se prema njemu neprijateljski ophodimo i, što je najžalosnije, da se svim silama trudimo da i druge ljude nagovorimo da se prema njemu odnose na ružan način.

Lijepo ophođenje je ključ uspjeha u ljudskoj životu. Poslanik, s.a.v.s., kada bi se susretao sa ljudima na ulici, potpuno bi se posvetio sagovorniku. Razgovarao bi sa njim okrenut licem i tijelom, ali i pomno slušao uzvratne informacije, da bi pojedinac pomislio da je on najbitnija osoba Poslaniku, s.a.v.s., upravo zbog iskazane brižnosti, kao što je to bio slučaj sa Amrom ibn el-Asom.

Danas je primjetna ružna navika da poznanici prilikom susreta na ulici, pa čak i nakon što ostvare interakciju, nerijetko ne mare jedan za drugoga jer koriste mobilni uređaj provjeravajući notifikacije. Tim neverbalnim postupcima pokazuje se nezainteresovanost za kazivanje sagovornika i otvara se prostor za pogrešno razumijevanje izrečenog. Također, u saobraćaju, koji je višesatni sastavni dio našega života, treba da budemo odmjereni, uz osmijeh prilikom čestih neugodnosti koje doživimo od učesnika u saobraćaju. Suprotno tome, verbalno ili neverbalno negodovanje utire put za neželjene rasprave.

Allahov Poslanik, s.a.v.s., preferirao je prevenciju prije liječenja i izbjegavanje problema prije nego što se dogode. "Ja garantujem kuću na periferiji Dženneta onome ko ostavi raspravu, pa makar bio u pravu", kaže Resulullah, s.a.v.s. (Ebu Davud Ono što nam posebno treba biti od pomoći u ovoj pošasti jeste svijest o riječima Uzvišenog Allaha kada u Kur’anu poziva na kulturu dijaloga, pa kaže: ''Raspravljajte sa kitabijama na najljepši mogući način.'' (El-Ankebut, 46),  kako bismo, na osnovu ajeta shvatanja ajeta, trebali razgovarati i raspravljati sa svojom rodbinom, komšijama, prijateljima, džematlijama i svima drugima?

Posebno djelo koje može da doprinese poboljšanju naših odnosa jeste uklanjanje nepromišljenih komentara iz javnog prostora koje izazivaju netrpeljivost i mržnju unutar muslimanskog društva. To je uistinu lahko, zar ne?

U povijesti islama postoji mnoštvo primjera koji potvrđuju da je dijalog i dobronamjerna diskusija, na temelju jasnih dokaza i s iskrenim namjerama, urodila plodom i zaustavila svađe, podjele i međumuslimanske sukobe. Dijalog treba biti u znaku lijepog ponašanja i korektnog odnosa prema oponentu makar se razilazili u mišljenju, a nikako u znaku omalovažavanja, snishodljivosti i vrijeđanja, jer je to dokaz neiskrenosti, nekulture i nedostatka odgoja, a nikako nadmoći i učenosti.

Abdurrahman es-Sa’di je lijepo primjetio kako je vjernička obaveza je da svoja prsa očisti od predrasuda i negativnosti prema svim ljudima. Sa svima će postupati ljubazno i blago, onako kako zahtijeva određena situacija. Nježnošću prema starijima, milošću prema djeci i ljubazno sa neistomišljenikom.