A+ A A-

Stid je odjeća čestitosti

Tema sedmice - prijedlog za hutbu: Stid je odjeća čestitosti

O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. – To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.

O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju. (El- E'raf 26, 27)

U nizu vjerovjesničkih vrlina jedna je ostala duboko urezana u moralni kod čovječanstva. Vrlina stida opisana je kao nezastarivo moralno naslijeđe svih ranijih vjerozakona i vjeronavjestitelja. U hadiskim zbirkama zabilježen je hadis: ,,Kad se ne stidiš, radi šta hoćeš.”

Kada nestane stida, kao što se može razumijeti iz ovih riječi, nijedan drugi moralni princip nema snagu da usmjerava, obuzdava i ograničava čovjeka. Ljudi bez stida govore šta hoće, posluju bez poštenih namjera, ulaze bez skrupula u javni prostor i u relacije među ljudima, razmeću se ekstravagantnim stavovima, ni pred kim se ne ustručavaju, ne respektuju ničije znanje, iskustvo, zasluge. S obzirom da je stid krunska odlika muslimana, razumljivo je da se u Poslanikovom hadisu stid i vjerovanje povezuju u neraskidivu vezu: “Stid i iman su uvijek jedno pored drugog, pa ako jednog nestane, nestaće i drugog.”

Stvoritelj nas posebno upozorava na najizraženiju formu početka gubljenja stida koja se ogleda  u golotinji, neprimjerenom odijevanju, nepristojnom otkrivanju tijela. Potpuno razgolićeno biće ne upravlja svojim nagonima, već nagoni vladaju i upravljaju njime, strasti postaju upravljači njegovom voljom, maštom i emocijama.

Od iskona svijeta prokleti Iblis ,s namjerom da  ponizi i degradira čovjeka na status bića ogoljenog i praznog iznutra, pokušava otrgnuti čovjeka od njegove vanjske zaštite - odjeće  koja pokriva njegova stidna mjesta. Biće bez pristojne odjeće u javnom prostoru je biće bez osjećaja za razliku između intimnog i javnog, privatnog i transparentnog. Bestidan i razgolićen  čovjek koji ne vodi brigu o elementarnoj kulturi odijevanja u javnom prostoru  je tek ,,čovjekoliko“ biće koje u moralnom smislu zaostaje za životinjom koja posjeduje instiktivni, urođeni stid.

Kant je s pravom govorio da se izum smokvinog lista može i treba smatrati epohalnim početkom ljudske vlasti nad nagonom.  Ta prva simbolična odjeća naših praroditelja je ,,proizvod“ izrazitog umnog i moralnog poduhvata, jer je obični smokvin list simbolizirao samosvjesnog čovjeka , čovjeka koji od osjećaja stida malo po malo dospijeva do osjećaja ljubavi, a odatle i do smisla za ljepotu.

Zato razgolićavanje nije samo sindrom lažne emanicipacije čovjeka, već prije svega simptom čovjekovog udaljavanja od svoje iskonske etičke samosvijesti. Razodijevanjem, bestidnim otrkivanjem stidnih mjesta, čovjek negira narav i bit u kojoj je stvoren, a to je fitret -priromordijalna vjera. Poslije negiranje te biti slijedi ugrožavanje i unakažavanje sopstvene duše-nefsa.

Sveprisutna golotinja kao da više nikoga ne sablažnjava i ne zabrinjava. Nije li agresivna pseudokultura razodijevanja najočitiji vid zlostavljanja i ponižavanja čovjeka. Takvo zlostavljanje nije nimalo manje opasno i štetno samo zbog toga što današnja civilizacija golotinju prihvata i promovira kao slobodan izbor, kao pomirenost sa heodonističkim svjetonazorom života. Po tom svjetonazoru tijelo ima primat nad dušom, a povlađivanju tjelesnim prohtjevima daje se prednost nad pristojnošću i čestitošću.

Poslanikove riječi -“Pogled je otrovna Iblisova strelica”- ukazuju na toksičnu dimenziju nepredvidivih posljedica deficita stida.,,Strelica“ o kojoj Poslanik govori ne ostavlja vidljive tragove na tijelu, ona pogađa pravo u srce i djeluje poput otrova. Ova ,,strelica“ sve snažnije prodire u srca mladih ljudi koji su izloženi poplavi pornografije u digitalnim medijima, kojekakvim ,,zadrugama“ i ,,farmama“.

Govor o primjerenijoj kulturi odijevanja koliko god podrazumijeva vjersko i kulturno pitanje, ne iscrpljuje se samo na ravni duhovnosti i kulture. Insistiranje na čuvanju pogleda od onoga što je zabranjeno gledati, od svega što je ružno i razvratno, zagovaranje pristojnog odijevanja u javnosti zahtjev je koji  u sebi sadrži opće moralni imperativ zaštite svekolikog ljudskog dostojanstva i časti.

Šta je čovjek bez odjeće i bez stida, doli tek ,,raščovječeno“ stvorenje koje će izgubivši vlastito lice posegnuti i za brisanjem drugih tragova čovječnosti na Zemlji.