A+ A A-

Svemilosni, učvrsti vjerovanje njihovo

Tema sedmice – prijedlog za hutbu: Svemilosni, učvrsti vjerovanje njihovo

,,Ispričaćemo ti povijest njihovu – onako kako je bilo. To su bili momci, vjerovali su u Gospodara svoga, a Mi smo im ubjeđenje još više učvrstili. 

Osnažili smo bili njihova srca kad su se digli i rekli: “Gospodar naš – Gospodar je nebesa i Zemlje, mi se nećemo pored Njega drugom bogu klanjati, jer bismo tada ono što je daleko od istine govorili.”  (El-Kehf: 13, 14)

Časni Kur'an spominje mladiće koji su odbili da svoje sunarodnjake slijepo  slijede u nevjerstvu i zabludama idolopoklonstva. Mladići, „stanovnici pećine“, odlučni da svjedoče samo istinu potražili su spas i utočište izvan mušričke civilizacije. Daleko od ljudi, usamljeni u tamnoj pećini, zamolili su Boga Uzvišenog da im u  toj teškoj i neizvjesnoj životnoj odluci podari milost i pribranost. ,,Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo: “Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost” (El-Kehf 10)

Allah džellešanuhu ove hrabre i odvažne mladiće ostavio je u pećini tri stotine i devet godina. Spomen na njih sačuvan je u Objavi tokom hiljadugodišnje povijesti kao putokaz beskompromisnog nepristajanja na idolopoklonstvo i  neizbrisiv dokaz postojanosti istinskog vjerovanja u srcima mladih ljudi.

Kao najmlađa od svih monoteističkih vjerovanja, islam svojim jasnim učenjem o bogu i moralnim vrijednostima  neodoljivo privalači mlade ljude. Čista i iskrena srca mladih žude za pronalaženjem smisla i svrhe života. U godinama fizičkog i psihološkog sazrijevanja oni tragaju  za jasnim dokazima o smislu svega stvorenoga, ne pristaju na materijalističke teorije o životu nastalom iz neobjašnjivog haosa i evolucijske slučajnosti.

Stoga, nije slučajno da su prvi i najodaniji sljedbenici Muhammeda , a.s., mahom bili mladi ljudi. Najstariji od njih bio je Ebu Bekr, r.a., koji je imao trideset osam godina, Omer, r.a., je bio mlađi od njega za oko deset godina. Aliji, r.a. je bilo osam godina, Zubejr ibn Avvam je vršnjak hazreti Alije.

I među sljedbenicima drugih poslanikā prednjačili su mladi ljudi. Kur'an govori o pristalicama Musa, a.s. :

„I ne povjerova Musau niko, osim malo njih iz naroda faraonova.“ (Junus:83)

Po mišljenju nekih učenjaka, riječ „zurrijje“ upotrebljena u ovom ajetu, odnosi se na mlade iz njegovog naroda koji su prvi povjerovali u njega.

 I danas se omladina nerijetko izdvaja u društvu sa  svojim jasnim moralnim stavovima, prednjači u iskrenoj podršci konstruktivnim idejama i projektima. Vidimo oh okupljene u društevno korisnim inicijativama i aktivnostima.  Angažirani su u činjenju dobrih djela kako u vlastitoj porodici, tako i komšiluku i široj društvenoj zajednici. U prvim su redovima među dobrovoljcima u humanitarnim i volonterskim akcijama, ne oklijevaju u akcijama dobrovoljnog darivanja krvi, u pružanju pomoći starim i bolesnim osobama. Iskrena mladost se ne zamara, ne opterećuje formalnostima, ne očekuje ordenje i priznanje, ne kalkuliše, niti odgađa da uradi danas ono što će biti kasno uraditi sutra.

Zahvaljujući ispravnoj duhovnoj orijentaciji mladih, etičke vrijednosti stekle su pravo da budu javno dobro, vjerski simboli postali su dio javnosti. Vjerovanje i činjenje dobra više se ne smatraju odlikama starih generacija niti retrogradnim i prevaziđenom zaostavštinom prošlosti. Iskreno vjerovanje mladih i dobra djela koja to vjerovanje prate  ulijevaju nadu da će slabosti i nedostaci koje su iza sebe ostavili njihovi roditelji biti prevladani.

Današnja omladina postala je svjesna vlastite duhovne snage. Nema kompleksa ni osjećaja inferioronosti ali ni osjećaja lažne superiornosti zbog svog identiteta. Dok crpe nadahnuće iz kazivanja o „stanovnicima pećine“, današnji mladići i djevojke svoja uvjerenja iznose na punu svjetlost dana.

Oni ne prihvataju da pognu glavu nikome osim Allahu, dž.š i nisu ponizni nikome osim Njemu!