Logo

Ususret novoj mektebskoj godini

  • Published in
  • Kategorija: Prijedlozi teme za hutbu
  • Štampa

Tema sedmice - prijedlog za hutbu: Ususret novoj mektebskoj godini

U prvom kur’anskom ajetu objavljenom Poslaniku, a. s., a zatim i cijelom čovječanstvu, Allah, dž. š., naglašava poziv da se uči i proučava u ime Gospodara koji sve stvara. Poučavanje, odgoj i obrazovanje mladih naraštaja, jedan je od najvažnijih zadataka pojedinca, porodice i zajednice, kako ovdje u Bosni i Hercegovini tako i u cijelom Ummetu.

Islam je manifestacija individualnog vjerovanja i kolektivnog organizovanja, te pojedinačnog i zajedničkog vršenja ibadeta. Učenje i poučavanje je radi Allaha i u ime Allaha, kako bi se postigao Božiji bereket i blagoslov.

Uzvišeni Allah, dž. š., kaže: “Da li je onaj koji u noćnim časovima u molitvi vrijeme provodi, padajući licem na tle i stojeći, strahujući od onoga svijeta i nadajući se milosti Gospodara svoga….? Reci: “Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!” (Ez-Zumer, 9)

Musliman i muslimanka su dužni da osnuju porodicu, vode uredan i čestit porodični život ispunjen ljubavlju, srećom, zadovoljstvom i poštovanjem, te da brinu o djeci. Uloga roditelja i porodice na putu spoznaje istine je vrlo važna. Porodica je prva i najvažnija institucija za odgoj djece, zatim tu su mekteb i džamija, škola kao obrazovno-odgojna ustanova, te društvo u cjelini. Odgovorni roditelji svjesni činjenice da se roditeljstvo mjeri uspjehom ili neuspjehom na oba svijeta, svoje dijete upućuju u mekteb, podstiču, pomažu mu i sa njim učestvuju u mektebskom poučavanju i aktivnostima. Dijete koje je usmjereno i podržano od strane roditelja, te na zanimljiv, originalan i inovativan način motivisano od muallima, rado će dolaziti u mekteb i ustrajati na tom putu.

Dakle, odgovornost roditelja jest u obavezi odgoja i obrazovanja djece u duhu islama, a odgovornost muallima je da, unoseći duh vjere u mekteb, organizuju, predvode, kreiraju, inoviraju, stimuliraju i rukovode mektebskom poukom,. Mekteb je svojevrsna živa i dinamična porodica, čiji članovi se međusobno nadopunju u duhovnom, odgojnom i moralnom smislu.

Mekteb je institucija bliska muslimanima, bliska Bošnjacima, koja postoji od izgradnje prve džamije, te sastavni je dio bošnjačkoga muslimanskog bića. Rado se sjećamo lijepih uspomena iz mekteba. U mektebu se odgaja i uči, odrasta i druži. Spomenuto se ostvaruje ispunjenjem zadataka mektebske pouke, a to su: upoznati polaznike vjerske pouke s temeljima islamskog učenja, poučiti najmlađe osnovnim islamskim propisima, razvijati i snažiti vjeru, osposobit ih za praktičnu primjenu naučenoga u svakodnevnom njihovu životu, razvijati plemenitu i snažnu islamsku ličnost, formirati svijest i spremnost za čuvanje islamskih vrijednosti kroz lični, porodični i društveni život, podsticati na razvijanje međuljudske ljubavi, razumijevanja i pozitivnih međuljudskih vrijednosti, usmjeravati na pravilno razumijevanje svijeta i života koji ih okružuje, formirati svijest o pripadnosti džematu i Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, formirati svijest o pripadnosti islamskom ummetu, formirati svijest i razvijati ljubav prema svojoj domovini, prema svome zavičaju, razvijati ispravan odnos prema Božijim blagodatima, prirodi i potrebi njenoga čuvanja, te upućivati i na sve druge korisne aktivnosti kojima se izgrađuje zdrava, kompletna, savjesna, samosvjesna i samostalna ličnost.

Dužnost muslimana da odgajaju djecu nije prepušteno ličnom izboru, dobroj volji pojedinca. Odgoj djece u duhu islama spada u obaveze najvišeg reda. Na to ukazuje Poslanik, a. s., pa kaže: “Bdjeti nad odgojem svoje porodice je vjerska dužnost, a zanemariti i zapostaviti takve vrline kod djece jest najveći stepen nemarnosti...” (Buharija)

Tumačenje i prakticiranje vjere u životu učili smo od naših uzoritih prethodnika koji su bili predani učenju, stjecanju i prenošenju znanja. Traženje i stjecanje znanja, Bogu je drago djelo i jedan od najvrjednijih i najboljih ibadeta. Poslanik, a. s., rekao je: “Kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere.” (Buharija i Muslim)

Misija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini naspram muslimana je da okuplja, tumači i objašnjava vjeru i vjerske propise, organizuje zajedničko vršenje kolektivnih ibadeta, te u skladu sa svojim mogućnostima omogući najbolji odgoj i poučavanje. Zajedničko pravo i obaveza Islamske zajednice i njenih pripadnika jest odgajanje i poučavanje mladih naraštaja. Islamska zajednica za potrebe odgoja i poučavanja osniva i otvara odgojno-obrazovne ustanove; obdaništa, mektebe, medrese i fakultete, te organizuje vjeronauku u osnovnoj i srednjoj školi.

Odgoj i poučavanje je jedan segment osnovne zadaće Islamske zajednice, a to je i suština imamske misije. Za uspjeh u mektebskom odgoju i poučavanju potreban je skladan i harmoničan odnos između djeteta, muallima i roditelja, te kvalitetan plan i programa mektebske pouke kao sadržaj mektebskog poučavanja. Sjetimo se riječi h. Alije, r. a., kad je, govoreći o odnosu roditelja i društva prema mladima, rekao: “Odgajajte svoju djecu za vrijeme u kojem će ona živjeti a ne za vrijeme u kojem vi živite!”

U skladu sa izazovima i potrebama vremena, inoviranje u mektebu, vrijeme i prilike u kojima živimo traže novi pristup, ideje i programe, te energiju i angažiranost. To iziskuje budnost radi očuvanja tradicionalnih i prilagođavanja suvremenim vrijednostima poučavanja. Imajući na umu pojedinačnu i kolektivnu odgovornost preuzetog emaneta, poslušajmo riječi Poslanika, a. s.: “Allah će pitati svakog kome je bio povjeren emanet na čuvanje kako je to ispunio, da li ga je valjano čuvao ili ga je nehajem, nepažnjom i svjesno upropastio.”

Mektebska pouka teži praktičnoj primjeni naučenog u mektebu i vjeronauci u školi, sa intencijom odgajanja i pripremanja budućih džematlija. Važan dio mektebskog poučavanja su mektebska takmičenja. To je prilika da polaznici mekteba pokažu dio znanja koje su usvojili tokom mektebske pouke, a roditelji i svi zainteresovani prisustvuju kao podrška najvrjednijim polaznicima mekteba i njihovim muallimima. Također, značajna karakteristika mektebske pouke jesu završni ispiti, ili, kako mi to kažemo, hatme polaznika mektebske nastave, promocija novih učača Kur'ana, sportske i druge prigodne manifestacije.

Pored roditelja koji su dužni brinuti o odgoju i poučavanju djece, pored muallima koji su neposredno zaduženi za mektebsko poučavanje, tu su i džematski odbori koji pružaju podršku mektebu, brinu se za primjerene uslove, dobro opremljene i udobne mektebske učionice, te daju nesebičnu podršku polaznicima mekteba i muallimima. Ovo je prilika da im se svima zahvalimo i pozovemo da i u narednom periodu nastave s izvršavanjem preuzetog emaneta i podrškom najmlađima.

Molim Allaha, dž. š., da sačuva našu djecu i da ih uputi na Pravi put, da nam pomogne da u mektebima podižemo i odgajamo djecu čija srca će biti ispunjena imanom i dobročinstvom, te koja će biti primjer drugima.

Molim Allaha, dž. š., da nam djeca uče dovu: Rabbenag-firli ve li validejje ve lil-muminine jevme jekumu-l-hisab, što znači “Gospodaru naš oprosti meni, mojim roditeljima i svim vjernicima do Sudnjeg dana”. Amin ja Rabbel alemin!

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.