A+ A A-

Tema sedmice: Dogovaranje nasuprot praznovjerju

oporuka

„Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.“ ( Ali-Imran: 159)

Institucija „šure“, praksa kompetentnog dogovaranja i savjetovanja“, svoju vjerodostojnost crpi iz direktne kur'anske preporuke Poslaniku a.s. da se u pitanjima od općeg interesa ne postupa svojevoljno i samostalno već da se pravovremeno dogovara i savjetuje.

Praktičnu svrsishodnost institucija „šure“ pronalazi u jednostavnoj činjenici: Na lokalnom, ali i na globalnom planu sve izraženija je potreba za specijaliziranim znanjima i umijećima na osnovu kojih se traže stručni i precizni odgovori i najbolja rješenja u mnogim praktičnim životnim situacijama.

Zanimljivo je primjetiti kako je sam kur'anski pojam „šura“ izveden iz korijena š-v-r, što semantički znači-cijeđenje meda iz pčelinjeg saća. Drugim riječima, institucija šure, procedura savjetovanja i dogovaranja, omogućava jednom društvu da iz postojećeg kvantuma znanja i iskustva „iscijedi“ onaj najkvalitetniji dio praktičnog i realnog umijeća sa kojim trenutno raspolaže.

Upravo ovih dana svjedočimo tome da krizne situacije lakše i bolje prebrode ona društva u kojima ne izostaje brz i pravovremen instuticionalan odgovor. Prepoznajemo očitu razliku u stručnom i zajedničkom nastupu u rješavanju problema od improviziranog i stihijskog pristupa konkretnim pitanjima. Kada se odgovarajućem instutucionalnom odgovoru pridruži adekvatna saradnja i međusobno konsultovanje kompetentnih i odgovornih predstavnika, tada čitavo društvo osjeća i prožima korist i dobrobit od takvih preporuka, odluka i rješenja.

 Prenosi se da je Poslanik, a.s., često tražio od svojih ashaba da ga savjetuju. Ebu Hurejre, r.a. kaže:” Nikad nisam vidio da neko tako često pita za savjet kao što je to činio Poslanik.“ U hadisu kojeg bilježi Tirmizi ističe se blagodat vremena u kome se bude praktikovala institucija šure:” Kada vaši poglavari budu najbolji ljudi među vama i vaši imućni najdarežljiviji a vi budete svoje važne poslove obavljali dogovarajući se među sobom, onda vam je bolje da živite na zemlji nego pod zemljom.“

Rekao je Abdu-l-Melik ibn Mervan:”Da pogriješim nakon savjetovanja draže mi je nego da ispravno postupim radeći po svome nahođenju ne savjetujući se.“

Najzad, kompetentno savjetovanje sužava prostor praznovjerju. Iskustvo nas je nebrojeno puta naučilo da u svakoj praznovjerici čak i mudraci znaju slijediti neuke. Jer, kako to neko s pravom naglasi: “Praznovjerica izmišlja razloge da opravda svoje propise, umjesto obrnuto, da se propisi izvode iz razumnih načela.“

Vratimo se još jedanput na izvornu semantiku pojma “šura“-dogovaranje. Kompetentno dogovaranje je poput vještog postupka cijeđenja meda. To u praksi znači da niko nema pravo monopola na znanje niti iko ima pravo uskratiti zajednici sve one ljekovite plodove koje je ona s generacije na generaciju, skupljajući znanja i iskustva, sama sebi obezbijedila.