A+ A A-

Nurif Herić, sekretar

nurif hericHerić Nurif je rođen 1948. godine u mjestu Vukovije Donje, općina Kalesija, Bosna i Hercegovina.

Gazi Husrev-begovu medresu i Pravni fakultet Univerziteta Sarajevo završio je u Sarajevu.

Oženjen je i ima četvero djece.

Na osnovu rješenja Starješinstva Islamske zajednice SRBiH broj 2470/71. i ovlaštenja Vrhovnog Islamskog starješinstva u SFRJ broj 1614/71. od 24. 07. 1971. godine zasnovao je radni odnos sa Odborom Islamske zajednice Sarajevo i raspoređen na poslove imama, hatiba i muallima u Sarajevu. Poslove imama i hatiba obavljao je u džamiji „Divan Katib Hajdar“ – zvana Bijela džamija na Vratniku od 01. juna 1971. godine do 30. juna 1979. godine, kada je na zahtjev tadašnjeg Reisu-l-uleme Rijaseta Islamske zajednice u SFRJ, premješten na dužnost imama i hatiba, 1. jula 1978. godine, u džamiju „Hadim Ali-paša“ – Ali-pašina džamija u Sarajevu, gdje ostaje na toj dužnosti do izbijanja Agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine.

Poslove muallima obavljao je u džamijama u gradu Sarajevu određene za održavanje vjerske pouke, a po rasporedu Vjersko-prosvjetne službe Islamske zajednice Sarajevo za svaku školsku godinu. Godine 1981. od strane Starješinstva Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspoređen je na dužnost sekretara Odbora Islamske zajednice Sarajevo, gdje ostaje do 15. oktobra 1993. godine.

Na osnovu Odluke Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini službeno je premješten u Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, u pravnu i administrativnu službu Rijaseta, na poslove stručnog saradnika, gdje ostaje sve do odlaska u penziju.

Za sekretara Ustavnog suda Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izabran je od strane Ustavnog suda 2002. godine.

Za vrijeme trajanja radnog odnosa imenovani je bio član Komisije za polaganje stručnog ispita za imame, hatibe i muallime.

Od mjeseca maja 1992. godine obavlja imamsko-hatibsku dužnost u džamiji „Hadži Džafer“ – zvana Provare u Sarajevu.

U vrijeme trajanja radnog odnosa Herić Nurif je priredio „Hronološki registar propisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u vremenu od 1994. do 2009. godine“, objavljen u Glasniku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini – službeni dio – broj 3-4 (mart-april) 2010. godine (str. 374-396).