A+ A A-

Tribine Udruženja ilmijje širom BiH

Kao gost Udruženja ilmijje Islamske zajednice u BiH ovih dana u našoj državi boravi šejh Sulejman Suhejl ez-Zebibi, profesor islamskih znanosti iz Damaska. U organizaciji Okružnog odbora Udruženja ilmijje Sarajevo, u Gazi Husrev-begovoj medresi prof. Zebibi je u utorak, 4. februara sarajevskim imamima održao predavanje o temi Šerijatski okvir za savremeno djelovanje.

Ovaj alim dugi niz godina bavi se naučno-istrazivačkim radom pod mentorstvom znamenitog hadiskog stručnjaka muhaddisa Šuajba Arnauta. Svoje obrazovanje sticao je na Institutu Feth i Univerzitetu Azhar, a postdiplomske studije završava u Egiptu i Sudanu.
Petnaest godina radi kao profesor u srednjoj američkoj školi u Dubaiju, nakon čega se vraća u Damask, na mjesto predavača na Institutu Feth. Nekoliko godina angažovan je kao imam i hatib džamije plemenitog ashaba Bilala el-Habešija.
Predaje slijedeće oblasti islamskih znanosti: tefsir (pravnih ajeta), hanefijski fikh i arapski jezik. Predavač je i na Institutu Tehzib gdje predaje metodologiju islamskog prava.

Nedavno je završio i postdiplomske studije iz oblasti političkih nauka na Univerzitetu Arapske lige u Kairu. Potpredsjednik je Asocijacije za islamsku civilizaciju koja spada u prve asocijacije koje su utemeljene u Damasku.

Boravio je kao gost predavač u Britaniji, Maleziji, Albaniji, Bosni i Hercegovini (dva puta), Crnoj Gori, Albaniji, Srbiji, Kosovu i drugim zemljama. Šejh Zebibi je pored Sarajeva, u organizaciji okružnih odbora Udruženja ilmijje te obrazovnih ustanova IZ, održao predavanja i u Mostaru, Stocu, Konjicu, Tuzli i Gračanici. Također je gostovao na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici, a narednih dana boravit će u Bihaću i Banjoj Luci.