edukativna platforma Islam.ba

A+ A A-

Pretraga pitanja

Da li je i blagostanje iskušenje?

Pitanje:

Čuo sam da se iskušenja u islamu mogu gledati kao blagodat i da Allah, dž.š., stavlja na iskušenje svoje iskrene robove te da je to znak da ih Allah, dž.š., voli, i da su iskušenja shodna jačini imana vjernika.  Ja sam imao nekih poteškoća ranije u životu, ali sada neko vrijeme sve mi ide relativno dobro. Da li trebam biti zabrinut da nije nešto uredu sa mojim imanom ili načinom praktikovanja islama? Da li je i blagostanje iskušenje i kako ćemo postupiti u njemu? Da li se trebamo nadati iskušenima, jer čuo sam na hutbama kako efendije mole Allaha, dž.š.,  da nas sačuva teških iskušenja koje ne možemo podnijeti?

Odgovor:

Za sveobuhvatan odgovor na sva navedena pitanja potrebno je puno više prostora nego što imamo u ovoj rubrici. Mi ćemo ukratko iznijeti osnovne postulate o ovim pitanjima. Svi ljudi su svakodnevno na iskušenjima. Uzvišeni Allah kada govori o čovjeku, o početku njegova stvaranja, naglašava da će čovjek biti iskuša(va)n. „Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio pomena vrijedan? Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi. (Ed-Dehr, 1-2.) U suri Mulk uzvišeni Allah to potvrđuje riječima: „Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; - On je Silni, Onaj koji prašta,“ (El-Mulk, 2.) U ovim ajetima se govori općenito o čovjeku što znači da se odnosi na sve ljude.

Iskušenja mogu biti u raznim formama, ali se sva iskušenja mogu podijeliti u četiri vrste. Prva vrsta iskušenja jesu iskušenja poteškoćama i nesrećama. Ovo je najuočljiviji vid iskušenja ali nije jedini. Pored ove vrste, također, postoji iskušenje grijesima i lošim djelima, iskušenje blagodatima, te iskušenje dobrim djelima. Iskušenje dobrim i lošim djelima povezano je s iskušenjem vjerskim naredbama i zabranama. O spomenutim vrstama iskušenja govori se na više mjesta u Kur'anu, a kao primjer mogu poslužiti sljedeći ajeti: „Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti.“ (El-Enbija, 35.)

„I Mi smo ih po Zemlji kao narode raspodijelili: ima ih dobrih, a i onih koji to nisu; i dobrim i lošim djelima smo ih iskušavali da bi se opametili.“ (El-A'raf, 168.)

„Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: "Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!" (El- Bekare, 155-156.)

Prema tome, neosporno je da su svi ljudi svakodnevno u iskušenjima. Na nama je da ih prepoznamo, prihvatimo kao sastavni dio našeg života i da prema njima zauzmemo adekvatan stav.

Shodno navedenom, ukoliko čovjek trenutno nije iskušan poteškoćama, nego živi u blagodatima, treba biti svjestan da je i to jedan vid iskušenja. O toj vrsti iskušenja u Kur'anu se kaže: „I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje, i da je samo u Allaha nagrada velika. (El-Enfal, 28.) U takvoj situaciji vjernik treba biti zahvalan Allahu na tim blagodatima, duboko svjestan da je posjedovanje tih blagodati Božiji dar, a ne umišljati da je to isključivo rezultat njegovog znanja i truda.

Također, jedan od osnovnih principa kod iskušenja jeste da ih ne treba prizivati, nego naprotiv, treba moliti Allaha da nas zaštiti iskušenja koja ne možemo podnijeti.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice