A+ A A-

Pretraga pitanja

Ispuštanje suneta na hadžu

Pitanje

Esselamu alejkum!

Da li osoba koja ode na hadždž u ime Allaha sa nijjetom da obavi sve propise po sunnetu Poslanika da Allah bude sa njim zadovoljan ako kaže hadžijama da je sunnet da odu na Minu i tamo spavaju najmanje dva dana čini fitnu tj. razvrat među hadžijama (muslimanima) ili je to sunnet našeg Poslanika da mu Allah da najodabranije mjesto u džennetu, amin.
Meni je poznato da se samo bosanske hadžije ne zadržavaju dva dana na Mini da spavaju i pitam zašto je to tako - ovo se može smatrati kao potpitanje.

 

Odgovor

Naše hadžije hadždž obavljaju u organizaciji Islamske zajednice i propisi se uglavnom obavljaju u skladu s hanefijskim mezhebom. Vođstvo hadždža je odgovorno za organizaciju obavljanja hadžskih obreda i hadžije su dužne slušati vođe, a za eventualne propuste odgovorni su vodiči. Sigurno je da su spomenute Vaše primjedbe i sugestije hadžijama unosile nemir i sumnju u ispravnost obavljanja hadždža naših hadžija i mogu se shvatiti kao unošenje fitne među hadžije. Sve više i drugi mezhebi prihvataju razne olakšice u obavljanju hadžskih propisa, uzimajući u obzir velike gužve i sl. pa je olakšica u vidu neobaveznosti boravka na Mini tokom ejjami tešrika u hanefijskom mezhebu dobrodošla. I drugi mezhebi propuštaju neke druge sunnete koje je činio Poslanik a.s. tokom hadždža, uzimajući u obzir sadašnju situaciju na mjestima gdje se obavljaju hadžski obredi, a gdje vladaju velike gužve. U slučaju velikih gužvi bolje je propustiti neke sunnete nego uzrokovati uznemiravanje i tjeskobu drugim muslimanima.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice