A+ A A-

Dug i hadž

Pitanje

U toku rata boravila sam u inostranstvu i dobila sam kredit tj. pomoć za namještaj za moju tročlanu porodicu. Kasnije sam saznala da sam to dužna vratiti onog trenutka kada počnem raditi. Međutim po završetku rata vraćam se u Bosnu i imigracioni centar obavještavam o mom odlasku u BiH i o mojoj visini zarade koju ostvarujem u Bosni. Imigracioni centar mi već godinama odgovara da moja godišnja zarada ne podliježe vraćanju kredita tj. pomoći, ali na osnovu svake godine uračunavaju kamatu. 2004
godine uključujem se u Hadž fond pri BBI banci i pošto sam prikupila sredstva za hadž mogla bih ove godine otići, ali ne znam šta sa dugom tj. kreditom kojeg sam dobila od imigracionog centra. Pitanje je da li mogu obaviti hadž, iako postoji dug prema zemlji. Unaprijed hvala na odgovoru!

Odgovor

Hadždž možete obaviti, a pitanje duga regulišite s kreditorom, tj. imigracionim centrom. U svakom slučaju trebate ostaviti oporuku da to neko, u slučaju Vaše smrti, reguliše iz Vaše zaostavštine. Ta vrsta duga ne utiče na valjanost obavljanja hadždža budući da je uvjetovan i veremenski neograničen. U svakom slučaju vodite računa i o dugu ukoliko ste se obavezali da ga vratite pod određenim uvjetima. Ako ispunjavate te uvjete, obavezni ste vratiti taj dug, bez obzira da li povjerioc bio fizičko ili pravno lice, državni organ i sl.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice