Logo

Tumačenje ajeta o mesu

Pitanje

U svojim odgovorima na pitanja u vezi mesa si rekao da se meso životinje koja nije zaklana ni u čije ime može jesti, a da prilikom konzumacije treba proučiti Bismilu.
Nadam se da znaš ajet u kojem se kaže (otprilike prevod): Zabranjuje vam se strv, krv, svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime a ne u ime Allaha. Po ovom ajetu nam nije dozvoljeno meso koje nije zaklano u ime Allaha. A što se tiče učenja Bismile prilikom konzumiranja, to se odnosi na ona doba muslimana, kršćana (ahlu kitabija) koji su slijedili Knjigu, a ne na ove ovdašnje koji smatraju da im je u vjeri sve dozvoljeno.
Molim te pojasni svoj stav prema ovom pitanju koristeći ajete i hadise.

 

Odgovor

Sam ajet koji ste citirali u prijevodu demantira ono što želite osporiti. U navedenom ajetu se kaže "i ono što je zaklano u nečije drugo ime....", a mi govorimo o onome što nije zaklano u nečije drugo ime, a prilikom klanja nije proučena Bismilla. Dakle, nije riječ o istom slučaju. Ako bi životinja bila zaklana u nečije drugo, a ne Allahovo ime, njeno meso ne bi bilo dozvoljeno jesti. Ovdje je riječ o slučaju kada se ne spomene bilo čije ime prilikom klanja. U jednom hadisu se navodi da je Aiša r.a. pitala Poslanika a.s. o mesu koje u Medinu donose oni koji su tek prešli na islam pa nije sigurno da su proučili Bismillu prilikom klanja, pa je Poslanik a.s. rekao: "Proučite Bismillu i jedite!" O vom pitanju možete pročitati rasprave u tefsirima kod tumačenja spomenutog i sličnih ajeta. Pitanje je predmet davnih rasprava među ulemom i tu se nema šta novoga dodati. Ništa novog nismo rekli u odgovoru na koji iznosite primjedbe.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.