A+ A A-

Laži na Poslanika s.a.w.s.

    Pitanje:

    Selamun alejkum!

    Čitao sam na stranicu od izdavačke kuće Libris da je izašao Ibn Abbasov tefsir pa sam se jako zainteresirao da kupim ovaj tefsir, imajući u vidu da se Ibn Abbas, kako učenjaci kažu, smatra za najpoznatijeg ashaba u tefsiru. Kako se kaže na ovoj stranici ovaj tefsir se zove  Tenwiru-l-miqbas min tefsir Ibn ‘Abbas. 

    Prije nekog vremena na jednu stranicu snimio sam biografije od nekoliko alima koji su poznati kao velikani u tefsirskoj znanosti pa u biografiji Ibn Abbasa r.a. se kaže citiram „ Ibn Abbasu se pripisuje veliki udio u tefsiru. Tako je u Egiptu već nekoliko puta izdat tefsir pod nazivom Tenwiru-l-miqbas min tefsir Ibn ‘Abbas koji je sakupio Ebu Tahir Muhammed ibn Ja'kub El Fetruzabati Es Safi'i, pisac rječnika „El-Muhit". Međutim, ako pogledamo taj tefsir, vidjet ćemo da sve što se prenosi od Ibn Abbasa kruži oko Muhammeda ibn Mervana Es Suddija Es Sagira, koji prenosi od Muhammeda ibn EsSaiba El Kelbija, on od Ebu Saliha a on od Ibn Abbasa. „Ulema se slaže da se od njega ne prima hadis", „nepouzdan", „njegovi hadisi se ne bilježe" , a grupa muhaddisa ga optužuju čak za izmisljanje hadisa!!! Od El Kelbija ovdje prenosi Es Suddij Es Sagir, koga takođe optužuju da je da'if (slab), pa tako kaže Es Sujuti u „El Itkanu": „Ako se spoje El Kelbi i Es Suddij u lancu prenosilaca, to je onda silsiletul-kezib (lanac lazi). Prenosi se od ibn Abdu Hakema da je rekao:" Čuo sam imama Šafiju da kaže:"Od Ibn Abbasa je u tefsiru došlo samo oko stotinu ispravnih hadisa." Ovaj njegov govor ako je tačan upućje nas na obim hrabrosti onih koji izmisljaju taj tefsir koji se pripisuje Ibn Abbasu! Ono što najjasnije ukazuje na to, jesu kontradiktornosti koje ćemo naći u njemu, pa kako da to bude govor istog covjeka." 

    Molim vas za savjet!

    Neka vas Allah nagradi za vas trud!

    Selamun alejkum!

    Odgovor:

    Preporučujem Vam da o tome napišete rad, odnosno kritički osvrt na navedeno djelo i pojasnite Vaše mišljenje o tom pitanju.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice