A+ A A-

RAMAZAN - MJESEC OBNOVE IMANA, UMMETA I DŽEMATA

PRVA RAMAZANSKA HUTBA 1427./2006.

 

RAMAZAN - MJESEC OBNOVE IMANA, UMMETA I DŽEMATA

 

Draga braćo!

Nebeska Objava uvijek u sebi sadrži  veliki cilj. Njegova osnova pruža se čovjeku da bi bio podignut u visine, bio očišćen od prljavština strasti, nagona, od neznanja i nemarnosti. Također, Nebeska Objava čovjeka čisti od svih vrsta tvrdokornosti, materijalizma, srdžbe, osvete, zloupotrebe sile... Traži korištenja razuma u rješavanju svih životnih pitanja.

Da bi se realizirao takav cilj Nebeskog Zakona Objave koristi se svaka  dobra prilika i vrijeme kada je čovjeku čista duša  i da nije pod pritiskom ovosvjetskih prljavština i negativnih stremljenja ljudskoga nefsa, njegovih unutrašnjih poriva i ružnih sklonosti,  kako bi se aktivirao na korisne stvari, npr. na pokornost Allahu, dž.š., i traženje Njegovog zadovoljstva.

Islamski vjerozakon - Šerijat, spomenuo je određena vremena kada ljudska duša teži svome iskonu i potpunoj čistoći. Jedno od tih vremena je zadnja trećina noći kada su vrata Božije milosti, oprosta i poziva otvorena za one koji Ga mole. Ta Vrata na Zemaljskome Nebu, u zadnjoj trećini noći se otvaraju odakle se čuje Allahov poziv:

 "Ima li neko da dovu čini - da mu udovoljim? Ima li neko da nešto traži - da mu dam? Ima li neko da moli oprost grijeha - da mu oprostim?" Vrata prijema budu otvorena sve do nastupanja zore.

Doba čistoće, pobjede i primanja dova jeste vrijeme posta, općenito, bilo da je riječ o obaveznom razanskom postu, o napaštanju propuštenih ramazanskih dana ili o dobrovoljnom postu - nafili, čime se vjernik približava svome Gospodaru, Vladaru svjetova.

Poznato nam je da su neki od Allahovih poslanika i vjerovjesnika, s.a., čitav svoj život postili. To je bio njihov ibadet Allahu. Znamo i za kazivanje o onim muslimanima koji su potpuno htjeli odustati od dunjaluka kao znak svoje pokornosti i odanosti samo Bogu, pa se jedan od njih odrekao braka, drugi je odlučio da stalno posti, a treći je kazao da će sve noći bdjeti i uopće neće spavati. Svima njima je Allahov Poslanik, s.a., odgovorio, težeći ravnoteži u životu i srednjem putu: "Što se mene tiče, ja postim i mrsim, bdijem i spavam i oženjen sam."

Iz ovog hadisa se razumije sljedeće: da bi se došlo do Allahovog zadovoljstva treba da postoji jaka imanska želja, iskren nijjet i cilj, kao što je Poslanik, s.a., objasnio, a samo se tim putem realiziraju velika djela, uspjesi i dolazak do pravih rezultata.

Ovo što smo spominjali a tiče se pojedinaca, njihov odgoj je krucijalno važan zbog toga što to važi i za cijeli ummet, kojeg sačinjavaju pojedinci. Njihove porodice su njegove osnovne ćelije iz kojih se razvija. Ako su pojedinci vjernici i njihove porodice vjerničke, onda će i islamski ummet biti jak, jer su njegovi dijelovi zdravi i kvalitetni. Tada će on biti sposoban rješavati sve probleme i otklanjati poteškoće koje se njega budu ticale.

Zato se lahko vidi na Istoku i Zapadu preporod pojedinih naroda i pozitivne promjene koje su se kod njih dogodile. Te promjene su bile aktivirane energijom koja je proistjecala iz vjerovanja u srcima ljudi, te podrškom sposobnih vođa koji su znali svoje narode voditi velikom cilju.

Treba pogledati uspješne narode današnjice kako su se oni probudili i krenuli naprijed, pa danas predstavljaju prestižne faktore u svijetu. Kod njih su se dogodile gigantske promjene u mišljenju, ponašanju, odgovornosti... Kako njihove vođe tako i pojedinci su prihvatili jedan cilj i usvojili jedinstvena pravila ponašanja. Poštovali su dogovorene principe i nikome nisu dopuštali da ih mijenjaju. To su bili početni uvjeti za uspjeh. Oni su, držeći se tih zakonitosti i utvrđenih pravila ponašanja, razvoj svoga naroda i države podigli na visoke razine. Nažalost, kod mnogih muslimanskih naroda nije takav slučaj u današnjem vremenu.

Pogledajmo islamski ummet od prvih početaka. Nije odstupao od propisanih pravila ponašanja, jer Poslanik, s.a., i njegovi ashabi vodili su izgradnju svoga društva i utvrdili pravila preporoda islamske države. Oni su se strogo držali uputstava dobijanih Allahovom objavom. Poslanik, s.a., Objavu je primjenjivao u praksi u najsitnijim detaljima i zaslužio vođstvo na osnovu vjernosti i odanosti Emanetu propisanom od Gospodara svih svjetova.

Istovremeno, poslanička misija i razvoj ummeta, svjedočili su svijetu svoje vrijednosti i bile garant tom trenutku i budućnosti da se teži napretku, razvoju, preporodu i boljitku te nadi da će se postići željeni rezultat. Ummet je bio sastavljen od različitih naroda, plemena, rasa i staleža. Međutim samim tim što je Objava i Muhammedovo, s.a., poslanstvo bilo za cijelo čovječanstvo i da su to muslimani tog vremena prihvatili kao svoj poziv, mogao se dostići neviđeni uspjeh u kratkome vremenu.

Islamska poruka se razlikuje od drugih poruka. Njezin fundament je baziran na Kur'anu i imanu. Kur'an su muslimani naučili učiti i razumijevati. Neki muslimani samo na jednom rekatu prouče jednu ili dvije duge kur'anske sure. U mjesecu ramazanu prouči se cijeli Kur'an od većine muslimana koji ga znaju čitati. Na mnogim mjestima širom svijeta uče se mukabele a najbolji učači osvježavaju duše i osjećanja vjernika, bude im iman i podstiču suze i razdraganost. To se sve događa u mjesecu kur'anske objave. Sa Kur'anom se i učači i slušaoci druže u Haremu Ka‘be u Mekki, u haremima Poslanikove džamije u Medini i Mesdžid-i Kudsu u Jerusalemu. Bez razlike na narodnost, rasu, dob i spol, svi su podjednako oduševljeni kur'anskim ajetima kao da ih prvi put uče ili slušaju. Svi su oni zajedno u imanskom duhu sjedinjeni, sa istim duhovnim osjećanjima. Misle i nadaju se da će njegovim putem i porukom ostvariti željene rezultate i doseći uspjehe do kojih islamski ummet mora doći.

Budućnost našega ummeta je u vraćanju Kur'anu i primjeni njegovih uputa, u slijeđenju Poslanika, s.a., i življenju po njegovom sunnetu. Budućnost muslimana je perspektivna, makar naše sadašnje stanje bilo tumorno. To stanje, konačno, nije samo takvo kod muslimanskih naroda već i kod mnogih drugih, pa i čitavog čovječanstva. Globalni problemi su problemi svih ljudi, a ne samo muslimana. Izlazak iz njih nudi samo Kur'an. Kad se svekoliko čovječanstvo okrene njegovoj vječnoj poruci, posebno muslimani, do rješenja gorućih problema, pa i onih globalnih, brzo će doći uz Božiju pomoć. Islam za budućnost svih ljudi nudi jednakost i pravdu. To ne nudi ni jedan drugi poziv ili učenje. Potpuno rješenje se nalazi samo u islamu. Bez njega nema izlaska iz globalnih problema svijeta ni muslimanima ni drugima.

Ovo je poziv. Ko ima poteškoće neka čeka ramazan! Izlaz iz poteškoća je u ramazanskom duhu i poruci! Kur'anom je jasno naznačeno pravilo ponašanja i doživljavanje duha Božanske poruke i poklona:

Reci: "Ako su vam očevi vaši, i sinovi vaši, i braća vaša, i žene vaše, i rod vaš, i imanja vaša koja ste stekli, i trgovačka roba za koju strahujete da prođe neće imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate - miliji od Allaha i Njegova Posalnika i od borbe na Njegovu putu, onda pričekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah grješnicima neće ukazati na Pravi put."

Allah vas je na mnogim bojištima pomogao, a i onoga dana na Hunejnu kada vas je mnoštvo vaše zanijelo, ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u bijeg dali.

Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike milost Svoju spustio, i vojske koje vi niste vidjeli poslao i one koji nisu vjerovali na muke stavio; i to je bila kazna za nevjernike. (Et-Tevba, 24-26)

Dočekali ste i živite ovaj mjesec ramazan i onaj nakon nekoliko godina! Dočekali ste  ramazan i razmišljajte o događajima koji su se u njemu desili:

-         sedamnaestog ramazana, Muhammed, s.a., sa svojim malobrojnim ashabima je do nogu na Bedru pobijedio mnogo brojniju, jaču i opremljeniju vojsku mekkanskih mušrika i njihovih pomagača.

-         dvadesetog ramazana muslimani su pobjedonosno ušli u Mekku, koja se, samo uz sporadične sudare, bez borbe predala.

-         desetog ramazana 1973., muslimanska armija Egipta je preforsiravši Sueski kanal samljela do tada najutvrđeniju vojnu utvrdu, Barlev liniju, izgrađenu na samoj strmoj i nepristupačnoj obali pješčanog Kanala. Itd.

Čekajte i sljedeće ramazane i dočekajte ih i živite živim islamom ovaj ramazan, bićete pobjednici.

Ali postoje uvjeti do bi se ostvarila pobjeda. Uvjeti koje poznajemo u srcu. Nekad je o njima teško govoriti, poput onoga koji hoće da govori ali su mu usta puna vode. Puno je danas muslimana kojima je u ustima voda. Znamo li ko nam je nalio vodu u usta ili smo se samo zalili? Ako su nam drugi nalili vodu u naša usta, oni su naši protivnici a pretvaraju se da su nam prijatelji. Oni ne poštuju Allaha. Allah pita:

Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite. (Nuh, 13)

Ko se Allaha ne boji i ko Ga ne čeka te ko ne koristi Njegove darove kako je On odredio, Njegova pomoć mu neće doći. Pobjeda neće doći preko onih koji su nam svojim rukama začepili usta.

Allah je apsolutni pobjednik. On zna ulogu našu, i htijenje, ali i ponašanje onih koji su preuzeli Emanet a onda ga iznevjerili za svoju korist i interese ovoga svijeta i njegovih opakih sluga.

Draga braćo! U nedjelju su izbori. Dužnost nam je svima izaći na izbore i dati povjerenje onima koji više vole Bosnu i Hercegovinu nego sebe, koji će se za prosperitet naše domovine žrtvovati i ostati do kraja na njezinoj strani ne tražeći interesa sebi, svojoj porodici ili partiji kojoj pripadaju. Sami smo odgovorni za svoju budućnost. Zato nam je vjerski dug predati emanet vođstva onima koji su za to zaslužni i koji su dosadašnjim svojim radom pokazali odgovornost, poštenje, mudrost, hrabrost i zrelost u obnašanju visokih zadataka služenja narodu i Domovini.

Da nam se Allah smiluje i podari milost, bereket i oprost u ovom časnom mjesecu.

 

Mr. Muharem Omerdić