A+ A A-

Aktivnosti Reisu-l-uleme

Apel reisu-l-uleme za mir u Libiji

 • Published in

Sarajevo, 20 mart 2011. (MINA) - Povodom jučerašnjeg napada savezničkih snaga na Libiju sa obrazloženjem zaštite civila, reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je uputio apel za mir u Libiji u kojem se kaže:

 

Opširnije

Hutba reisu-l-uleme u Begovoj džamiji

 • Published in

reisu-l-ulema-Ceric-01Sarajevo, 18. mart 2011. (MINA) - Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je danas u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu imamio džumu namaz i održao hutbu.           

MINA u cijelosti prenosi hutbu reisu-l-uleme : 

-Draga braćo i sestre,

Uzvišeni Allah u Kur'anu Časnom kazuje nam o nefsu, o ljudskoj duši, na različite načine i različitim povodima, jer: - Allah je stvorio čovjeka i zna šta je u duši njegovoj zato što mu je bliži od njegove vratne žile kucavice (Kur'an, 50:16). !

Dakle, nefs je bît i biće čovjeka; nefs je poslušna i neposlušna; nefs je zahvalna i nezahvalna; nefs je slobodna da bira između imāna i kufra, između dobra i zla; nefs je odgovorna za svoja dobra i loša djela; nefs živi, vidi, čuje, misli i govori; nefs je samosvjesna i sposobna da spozna odakle je i kuda ide, tj., nefs zna da je stvorena i da će umrijeti.

Da, to je bît istine o kojoj nam Kur'an Časni u više sureta govori, a to je da je ljudski rod proizašao iz jednog nefsa, iz jedne duše, tj., iz jedne te iste supstance:  - O ljudi, budite svjesni Gospodara svoga koji vas je stvorio od jednog nefsa, od jedne duše, od jedne te iste supstance, pa je od nje stvorio par muško i žensko od kojih je nastalo mnogo muškaraca i žena, pa zato, još jednom, budite svjesni Allaha, kojem se svi obraćate za pomoć, i zato nemojte prekidati rodbinske i ljudske veze, jer Allah je stalno uz vas i prati vas. (Suretu-n-Nisa, 4:1);

Zatim,  -Allah vas je stvorio od jednog nefsa, od jedne duše, tj., od jedne te iste supstance da na Zemlji zajedno živite i zajedno umirete. I kao što vidite Allah objašnjava detalje ljudima da shvate. (Suretu-l-En'ām, 6:98);

I neka vam se još jednom ponovi: ا - Allah je taj koji vas je stvorio od jednog nefsa, od jedne duše, tj., od jedne te iste supstance, pa je od nje stvorio par muško i žensko kako bi se smirili jedno uz drugo. I kad on zavoli nju, ona zanese lahko breme i tako ga je nosila sve dok joj ne oteža; a kad joj je otežalo, njih dvoje su zamolili Allaha, Gospodara svoga: „Ako nam daruješ zdrava potomka, bit ćemo, zaista, zahvalni!" (Suretu-l-E'raf, 7:189).

A onda Uzvišeni Allah upozorava i na ovu neupitnu istinu:- Upamtite, sve je, i vaše stvaranje, i vaša smrt, i vaše ponovno proživljenje na drugom svijetu - sve je to kao jedan nefs, kao jedna duša, kao jedna supstanca, jer Allah sve čuje i sve vidi! (Suretu-l-Lukman, 31:28).

Eh, baš tako, Allah se poziva na taj nefs, na tu ljudsku dušu, na tu supstancu čovječanstva kad kaže:  - I tako mi nefsa, tako mi duše i Onoga koji ju je stvorio, i koji je objasnio šta je zla a šta dobra u njoj, pa onaj koji iz duše izbaci to zlo a ostavi dobro,  bit će uspješan i spašen, a onaj koji u duši svojoj uveća to zlo a umanji to dobro,  propast će kad tad i nastradat će kad tad (Suret-š-Šems).

Draga braćo i sestre, nema važnijeg pitanja danas od pitanja povratka čovječanstva svojoj jedinstvenoj bîti, svom nefsu, svom autentičnom biću, svom fundamentalnom humanizmu, svom humanom fundamentalizmu, svom iskonskom moralnom karakteru, jer bez toga nema života na Zemlji.

Ovdje nije u pitanju biološka, već duhovna obnova čovječanstva bez koje nema biološkog opstanka. Gotovo su svi shvatili u svijetu da u biološkim ratovima nema pobjednika, jer se više ne može provoditi selektivna biološka istrebljivanja jedne u korist druge ljudske rase ili nacije zato što danas gotovo sve ljudske rase i nacije imaju oružje za totalno uništenje čovječanstva.

Umjesto biološkog, danas je na sceni psihološki rat u kojem ratuju svi protiv svih za osvajanje ljudske duše i pameti, jer jedino ta ljudska duša i taj ljudski karakter je nešto što ima smisla na ovoj našoj zemlji. Čovjeka više ne uznemiravaju ni mrtva ljudska tijela, ni razbacane ljudske kosti, ni plač nemoćnog djeteta, ni suze skrhane starice zato što se u njegovoj duši smanjuje osjećaj za istinu, pravdu i dobro pa je i njegovoj pameti postalo svejedno i sve gotovo isto kad misli zlo i kad se sjeti dobra. Kao da ga više zamara kad mu se priča o dobru nego kad mu se predoči zlo. Dobra i vesela vijest postaje dosadna, ali zla i ružna kleveta postaje zanimljiva zato što to nekoga boli, dok je neko drugi miran u svom toplom domu.

Nije li, zato, primjereno da upitamo: Ko si ti i šta si ti, čovječe? I da odgovorimo: Ti si dobra ili zla duša u zdravom ili bolesnom tijelu. Ti si, zapravo, ono što je tvoja duša, koja zna da misli, govori, osjeća, da voli i da se raduje. Ti si ono što je tvoja misao. Zato je važno da tvoja misao odiše ljubavlju i plemenitošću. I zato je važno da budeš otporan na psihološki rat, koji ima za cilj da te uvjeri da si ti niko i ništa i da si osuđen na neuspjeh, da nikad nećeš biti uspješan. Ako dozvoliš da u tvoju glavu u tvoje mišljenje o tebi uđe ta misao, postaćeš slab i beznadan. Zato se čim prije moraš osloboditi tih misli, koje žele da u tebi ubiju volju za uspjehom, volju za dobrim karakterom, volju da mijenjaš ovaj svijet nabolje, volju da se vratiš korijenu svog iskonskog nefsa, duše, onog i onakvog kakvog ga je Allah stvorio u prvotnom obliku, a to je tvoj um, koji je savršen ako zna da izbaci i najmanju misao zla iz tvoje duše.

Jer, uvijek imaj na umu da si ti dvoje: ono materijalno ti i ono mentalno i duhovno ti. To materijalno ti je prolazno i nije tvoja prava bît. Tvoja prava bît je tvoj mentalni i duhovni karakter, koji je neprolazan, koji ostaje i kad nestane ono tvoje materijalno biće. Jer, ljudska povijest pamti samo uzvišene duše i velike umove.

I zato je prevažno da čovjek sačuva uzvišenost svoje duše i veličinu svoga uma; prevažno je da ne dopusti da mu se pljune u dušu i da mu se ubije um. Isto tako je prevažno da se u jednom narodu prepoznaju pojedinačne uzvišene duše kao opće dobro, kao i da se veliki umovi uvaže, kao povijesni svjetionici, posebno sada kad je na djelu psihološki rat, koji se trenutno vodi sa ciljem da se pljune na dušu onih koji su uzdignuta čela branili našu čast i slobodu te da se ubiju umovi koji su spremni da nas i dalje brane od prevara i laži.

Obično, u sklopu tog psihološkog rata nameću nam se male duše, koje pristaju na poraz i poniženja i nejaki umovi koji se lahko predaju pred najezdom laži i prevara. Kad vam i najbolji prijatelj kaže da izgledate blijedi i bolesni, vi se razbolite i ako niste bolesni.

Slično, ako vam se kao pojedincima i kao narodu iz dana u dan govori da ste nesposobni da pravite društvo i državu, da ste opasni po sigurnost Europe zato što ste muslimani, da ne smijete ni pomisliti da samostalno uređujete svoju vlastitu sigurnost nakon genocida, ako se iz dana u dan kriminalizira svaki i najmanji intelektualni, poslovni, moralni i kulturni uspjeh bilo kojeg pojedinca ili grupe iz tvog naroda, onda je razumljivo što je sve više onih među vama (nama) koji počinju vjerovati da javne poslove u društvu i državi treba prepustiti drugima, pa i onima koji vam javno ili tajno rade o glavi, koji negiraju genocid i tako vam najavljuju mogućnost još jednog genocida, jer oni koji negiraju očito zlo, spremni su to zlo ponoviti ako im se pruži prilika.

Čini mi se da danas nema ništa važnije od potrebe da se odbranimo od napada na našu dušu i na naš um. Pošto nisu uspjeli da nas unište biološki, sada nastoje da nas pokore duhovno tako da klonemo duhom i počnemo vjerovati da je laž istina, a istina da je laž te da nas mentalno onesposobe tako da izgubimo volju da mislimo dobro o sebi, o svojoj porodici, o svojoj zajednici, o svom društvu, o svojoj državi i o svojim istinskim patriotima i gazijama.

Vrijeme je da se svako od nas pojedinačno odredi koju televiziju može da gleda, koji portal može da posjećuje, koje novine treba da čita, koje časopise treba da kupuje, koje knjige mora da čita, koje ljude treba da sluša i koje savjete treba da prima, jer psihološki napadi, koji se upućuju prema nama, ostavljaju duboku ranu i neizlječivu bolest  ako se izgubi duhovna snaga i mentalna moć za odbranu od tih napada.

A duhovna snaga i mentalna moć postiže se pravilnom duhovnom ishranom, a to je čitanjem, koje ti oplemenjuje dušu i snaži um. Dakle, sve što izbaciš iz svog uma, izbacio si iz svog života; sve što ti ostane u tvom umu, ostalo ti je i u tvom životu.

Prema tome, ti sam sebi praviš sretan ili nesretan život ovisno od toga za čim ti duša uzdiše i od čega ti se um hrani - od dobrih ili zlih misli, od dobrih ili zlih riječi, od dobrog ili lošeg društva. Zato ne slušaj one koji govore ružne riječi, ne gledaj televiziju koja te navodi na mržnju prema drugim ljudima, ne posjećuj portale koji te nagovaraju na nasilje, ne čitaj novine i časopise koji ti pljuju u dušu i ubijaju ti um, ne čitaj knjige koje te navode na krivi put.

Dakle, budimo hrabri i slobodni ljudi tako da u svojoj duši gajimo mir, ljubav i ljepotu i da u svom umu uzdižemo hrabrost, mudrost i dobrotu! I to pokažimo danas i idućeg petka poslije džume-namaza na sergiji kao suosjećanje sa japanskim narodom kojeg je zadesila teška nesreća zemljotresa. Pokažimo to na isti način kao što je japanski narod pokazao nama svojom solidarnošću kad nam je bilo najpotrebnije. 

I ne zaboravimo ono što nam je na početku ove hutbe rečeno: -  O ljudi, budite svjesni Gospodara svoga koji vas je stvorio od jednog nefsa, od jedne duše, od jedne te iste supstance... Upravo tako, zemljotres u Japanu je potresao cijelo čovječanstvo i podsjetio nas na ove Allahove riječi: - Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese; i kada Zemlja izbaci terete svoje; i čovjek uzvikne: „Šta joj je"?! Toga dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će joj Gospodar tvoj narediti. Toga dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova: onaj ko bude uradio koliko trun dobra - vidjet će ga, a onaj koji bude uradio koliko trun zla - vidjet će ga. (Kur'an, 99:1-8)                

Allahu Svemoćni, osnaži nam dušu i um da ne pokleknemo pred neistinama i prevarama!

Allahu Sveznajući, pouči nas kako se čuva čast i ugled šehida i časnih ljudi!

Allahu Milostivi, obdari nas svojom milošću tamo gdje smo nemoćni da svojom sposobnošću čuvamo i očuvamo svoj dīn i svoj vatan! Amin!

Reisu-l-ulema primio poljskog ambasadora

 • Published in

Sarajevo, 17. mart 2011. (MINA) - Danas je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić primio u nastupnu posjetu  ambasadora Poljske u BiH Jerzija Chmieleweskog.

Razgovarano je o potrebi međureligijskog dijaloga.

reis-poljski-amb-2011

Reisu-l-ulema je ambasadora informisao o aktivnostima Islamske zajednice. Ambasador je iskazao poštovanje prema Islamskoj zajednici i poželio da se nastavi duh vjerskog dijaloga i suživota u Bosni i Hercegovini.

Reisu-l-ulema dr. Cerić je novom poljskom ambasadoru u BiH zaželio uspješan rad i uspješnu diplomatsku misiju u BiH.

Održana redovna sjednica Rijaseta

 • Published in

Sarajevo, 17. mart 2011. (MINA)  - Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održao je 17. redovnu sjednicu u Sarajevu, 16. marta 2011. godine. Sjednici, kojom je predsjedavao reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić, prisustvovali su zamjenik reisu-l-uleme hafiz Ismet Spahić, članovi Rijaseta, muftije i predstavnici stručnih službi Rijaseta.

sjednica-rijaseta-16-mart-2011-1

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini razmotrio je i usvojio Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj Rijaseta i njegovih ustanova za 2010. godinu i Prijedlog budžeta Rijaseta za 2011. godinu. Rijaset je pohvalio učinjene korake koji su osigurali finansijsku disciplinu i stabilan rad Islamske zajednice.

Povodom posljednjih događaja u muslimansko-arapskom svijetu, Rijaset je usvojio posebnu Izjavu u kojoj je pozvao na zaustavljanje krvoprolića i pristupanje međubratskom dogovoru o svim pitanjima koja muče muslimanske narode.

Također, Rijaset Islamske zajednice je donio zaključak da se u naredna dva petka u svim džematima u domovini i dijaspori nakon džuma-namaza, u petak 18. i 25. marta 2011. godine, organiziraju sergije radi prikupljanja pomoći narodu Japana koji je pogođen katastrofalnim zemljotresom i cunamijem, te opasnostima izazvanim eksplozijama u nuklearnim elektranama.

Na sjednici Rijaseta je usvojen Nacrt pravilnika o vjeroučiteljima, donešena je odluka o imenovanju Komisije matičara za Islamski pedagoški fakultet u Zenici i data je saglasnost za okvirni nastavni plan i program islamske vjeronauke za 8. i 9. razred osnovne škole.

Rijaset je donio odluku o ustanovljavanju priznanja „Orden gazije prvog reda" i zadužio je Pravnu službu da izradi pravilnik kojim će se regulirati kriteriji i način dodjele ovog priznanja. Inače, za priznanje „Salem Šabić", koje se dodjeljuje najboljem muteveliji, Rijaset je prihvatio prijedlog da se ovo priznanje dodijeli muteveliji Fikretu Muhiću iz Sanskog Mosta.

Rijaset je  raspravljao o pitanju uređivanja odnosa derviških redova i Islamske zajednice i zaključeno je da u najskorije vrijeme stručne službe Rijaseta zajedno sa predstavnicima derviških tarikata pripreme odgovarajuće normativne akte i prijedloge.

Predstavnice udruženja „Kevser" iz Sarajeva, Sadika Avdić i Mediha Džakmić, upoznale su članove Rijaseta s aktivnostima ovog udruženja, posebno sa programom ovogodišnje manifestacije „Mošus Pejgamberov" i radom magazina „Zehra".

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini iskazuje priznanje i zahvalnost svim muslimanima i muslimankama, imamima, muallimima i muderisima na čuvanju integriteta Islamske zajednice, čuvanju islamskih vrijednosti i tradicije, te radu na općem dobru za napredak naroda i domovine, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Izjava Rijaseta povodom događaja u muslimansko-arapskom svijetu

 • Published in

Sarajevo, 16. mart 2011. (MINA) - Povodom iskušenja kroz koja prolazi muslimansko-arapski svijet ovih dana, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na svojoj 17. redovnoj sjednici od 11. rebiu-l-ahira, 1432/16. marta, 2011. god., kojom je predsjedavao reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić u prisustvu zamjenika reisu-l-uleme hafiza Ismeta Spahića, svih muftija i članova Rijaseta, usvojio posebnu izjavu u kojoj se kaže: 

 • 1) Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa dužnom pažnjom prati zbivanja u muslimansko-arapskom svijetu od Tunisa, Egipta, Jemena, Bahreina i Libije. Prirodno je da je glas za istinu, pravdu i slobodu baš u muslimansko-arapskom svijetu ovih dana tako glasan nakon višestoljetne šutnje, prevara, nepravdi i neslobode kojima je ovaj svijet bio i još uvijek je izložan od svjetski moćne politike. Temeljni moral islama uči svakog muslimana i muslimanku da su istina, pravada i sloboda uzvišene vrijednosti svakog čovjeka, vrijednosti koje proizilaze iz osnovnog načela tewhīda, a to je neupitna pokornost Jednom Uzvišenom Bogu, koji nije rodio, koji rođen nije i koji je Svemoćan, Sveznajući i Svemilosni.

 

 • 2) Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini izražava veliku zabrinutost što se glas za istinu, pravdu i slobodu pretvara u nasilje i tako uzrokuje prolijevanje nevine muslimanske krvi sa teškim posljedicama za cjelokupnu muslimansku povijest. „Krv svakog muslimana i muslimanke je sveta, kao što je svet ovaj dan", govorio je Muhammed, a.s.. na Arefatu. Prema tome, ne može krv jednih biti svetija od drugih muslimana. Krv svakog muslimana i muslimanke je sveta i zato Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini poziva ulemu, intelektualce, političare, kraljeve i vladare u muslimansko-arapskom svijetu da u ime Allahovo, u ime Allahovog Poslanika i u ime budućnosti svoje djece ulože sve što je u njihovoj moći kako bi se odmah i bezuvjetno zaustavilo krvoproliće i pristupilo međubratskom dogovoru o svim pitanjima koja muče muslimanske narode. „Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kad (se dogovorite) i donesete zajedničku odluku, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega." (Kur'an, 3:159)

 sjednica-rijaseta-16-mart-2011

 • 3) Cijeneći tradicionalno bratsko prijateljstvo sa libijskim narodom, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovi se posebno obraća libijskom narodu sa dovom Uzvišenom Allahu da iznađe najbolji i najsigurniji put do istine, pravde i slobode, kao svoj vlastiti put bez stranog miješanja. Libijski narod najbolje zna ko je njegov legitimni predstavnik i ko zaslužuje da ga vodi putem istine, pravde i slobode. Rijaset Islamke zajednice izražava duboko suosjećanje sa nevinim žrtvama u Libiji i poziva sve zainteresirane strane da u međusobnom dijalogu i međubratskom razumijevanju nađu najbolja rješenja za budućnost libijske slobode i nezavisnosti. Rijaset Islamske zajednice cijeni rad i djelovanje ambasadora Bosne i Hercegovine u Libiji gosp. Ferhata Šete, koji je ostao u Tripoliju sa libijskim narodom i sa bosanskohecegovačkim firmama, koje će se, nadamo se, uskoro vratiti na posao u korist velikog broja naših radnika, koji žive od svoga rada i hrane svoje porodice.

 

 • 4) Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini poziva sve imame i hatibe da se suzdrže od bilo kakvih poimeničnih sudova o zbivanjima u muslimansko-arapskom svijetu te da ne nasijedaju ničijim manipulacijama i dezinformacijama. Islamska zajednice u Bosni i Hercegovini je neodvojivi dio muslimanskog ummeta i zato, kao što nam kaže Alejhisselam,: „Primjer međusodnog muslimanskog poštivanja i solidarnosti je sličan ljudskom organizmu, koji, ako jedan njegov organ oboli, cijelo tijelo boluje od nesanice i groznice", kaže se u posebnom saopćenju Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom zbivanja u muslimansko-arapskom svijetu.

Reisu-l-ulema na samitu uleme u Maroku

 • Published in

Sarajevo, 15. mart 2011. (MINA) - U organizaciji londonske asocijacije „Radikalni srednji put"  u marokanskom drevnom gradu Fesu od 10. do 12. marta, 2011. godine održan je trodnevni samit visoke muslimanske uleme o temi „Srednji put - model za odbranu kroz angažman".

U  jednom od najstarijih gradova svijeta Fesu, gdje su sačuvani višeslojni kulturni i civilizacijski tragovi od neprocjenljive vrijednosti,  su se sastali muslimanski autoriteti današnjice poput Šejha Abdullaha bin Bejja iz Mauritanije, Šejha Ahmeda Tidžanija iz Senegala, Habiba Omera bin Hafiza iz Jemena, Šejha Abdul Hakima Murada iz Britanije, Šejha Usama Muhammeda Saada iz Egipta, Šejha Muhammeda Karidullaha iz Sudana, Habiba Salija el-Džifrija iz Indonezije, Šejhe Halime Krausen iz Njemačke, nigerijskog muftije Ibrahima Saliha el-Husejna, Šejha Ibrahima Abdulbarija iz Somalije, Šejha Nasruddina Burhanudina iz Turske i reisu-l-uleme dr. Mustafe Cerića. 

reis-maroko-2011-3

Učesnici samita u Fesu

Muslimanski svijet prolazi kroz vrlo izazovna iskušenja i povijesne promjene za koje ulema mora naći adekvatan odgovor, jer muslimanski narodi su umorni od beživotnih priča koje nemaju utemeljenje u autentičnoj islamskoj tradiciji i zdravom ljudskom razumu. Zato su teme o kreativnosti u islamskom djelovanju, razumijevanju potreba i stremljenja muslimanske mladeži, suočavanju sa različitim tumačenjima islama i približavanje tih različitosti ka jednom zajedničkom cilju, a to je unutar muslimanska tolerancija i razumijevanje, te opća kultura međuvjerskog i međukulturnog dijaloga, bile glavna okosnica samita u Fesu. Posebna pažnja je posvećena ulozi muslimana u Europi, ili na Zapadu uopće, u objašnjavanju i zbližavanju pogleda na relaciji Islam-Zapad u današnjem međuovisnom svijetu u svim oblastima života. Reisu-l-ulema Cerić je zajedno sa Šejhom Abdul Hakimom govorio o izazovima i mogućnostima islama na Zapadu u kontekstu većinsko-manjinskih zajedničkih aktivnosti na polju međuljudskog i međuvjerskog razumijevanja, kao osnovnog preduvjeta za jedinstvo smisla u različitosti vjera i kultura.

reis-maroko-2011-5

 Značajno učešće žena (alima) na samitu u Fesu

U svom izlaganju reisu-l-ulema Cerić je govorio o nužnosti „duhovne revolucije", „koja se u kontekstu muslimanske povijesti može posmatrati kao ciklični put od sedam praznih stoljeća prije islama, sedam punih stoljeća nakon islama, iza kojih dolazi sedam teških stoljeća, da bi na početku petnaestog stoljeća po Hidžri, muslimani ušli u novi revolucionarni ciklus, koji treba da pokaže i dokaže takvu duhovnost koja će nahraniti gladnog, izliječiti bolesnog, utješiti tužnog i osnažiti slabog. - Jusufe, o prijatelju, protumači nam šta znači: sedam mršavih krava pojede sedam debelih; i sedam klasova zelenih i sedam drugih sasušenih, - pa da se vratim ljudima, da bi oni saznali. Sijaćete sedam godina uzastopno - reče - pa ono što požanjete u klasu ostavite, osim ono malo što ćete jesti, jer će poslije toga doći sedam teških koje će pojesti ono što ste za njih pripremili, ostaće jedino ono malo što ćete za sjetvu sačuvati. (Jusuf, 46-48).

reis-maroko-2011-6

Reisu-l-ulema u razgovoru sa učiteljem i prijateljem Šejhom Abdullahom Bejjom

Nije li baš tako: muslimani su prvih sedam stoljeća punili svjetske hambare naukom, kulturom i civilizacijom; hranili su gladne, oslobađali potlačene, prosvjećivali nepismene, hrabrili kreativne. No, nakon toga dođe „sedam mršavih stoljeća", koje pojedoše „sedam debelih" do te mjere da ostade samo „ono malo za sadašnju sjetvu" iz koje treba da niknu novih sedam klasova „stoljeća", koje će muslimani iznova puniti svojim duhom nauke, kulture i civilizacije.

reis-maroko-2011-4 

Na konferenciji za novinare (sa lijeva na desno) Šejh Abdul Hakim, reisu-l-ulema Cerić,
Šejh Habib ibn Omer Hafiz i Šejh Muhammed Karibullah

Ja duboko vjerujem u princip ovog cikličnog puta muslimanske povijesti o kojoj nam je govorio najveći ljudski um svih vremena Polímata - astronom, ekonomist, historičar, pravnik, teolog, hafiz, matematičar, vojni strateg, nutricionist, filozof, sociolog, i državnik, rođen 27. maja, 1332. godine  ovdje na sjeveru Afrike u Tunisu Abū Zajd Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldūn Al-Hadrami, umro 19. marta 1406. godine, neka mu je rahmet duši a nama pouka da čitamo njegove knjige i razumijemo njegove misli i poruke - zaključio je reisu-l-ulema Cerić svoje izlaganje u Fesu.

reis-maroko-2011-7 

Mevlud u Fesu na marokanski način

 

reis-maroko-2011-2

Šejh Habib Omer bin Hafiz iz Jemena iskoristio je kratku posjetu
džamiji Al-Karawijjīn da održi kratki ders učesnicima samita u Fesu,
baš kao u stara vremena.

 

reis-maroko-2011-1 

Panorama grada Fesa sa najstarijom džamijom-univerzitetom Al-Karawijjīn na svijetu, koju je 895. god. podigla mlada princeza Fatima  el-Fihri, koja se sa ocem Muhammedom el-Fihrijem preselila iz Kairawana (Tunis) u Fes. Naslijedivši veliko bogatstvo od oca, princeza Fatima i njezina sestra Merjema odlučile su napraviti džamiju-univerzitet na zapadnom dijelu Fesa, koja može primiti 20.000 klanjača i tako ostaviti trajni dokaz o značajnoj ulozi žene u izgradnji islamske kulture i civilizacije.

 

 

Reisu-l-ulema izrazio saučešće japanskom ambasadoru

 • Published in

Sarajevo, 14. mart 2011. (MINA) - U  povodu  katastrofalnog zemljotresa, cunamija i havarije na nuklearnim postrojenjima   koji su  pogodili Japan i njene stanovnike, danas je reisu-l-ulema dr. Mutafa Cerić  posjetio ambasadu Japana u Sarajevu i  izrazio najdublje saučešće i saosjećanje ambasadoru Japana u Bosni i Hercegovini Futao Motaiu i narodu te prijateljske zemlje.

reis-jap-amb-2011

Reisu-l-ulema je zamolio ambasadora da prenese poruku japanskom narodu da nisu sami, da mi saosjećamo njihov bol i da vjerujemo da će savladati i ovo, kao sva dosadašnja iskušenja.

reis-jap-amb-2011-1

Reisu-l-ulema je informirao japanskog ambasadora da će Islamska zajednica u petak 18. marta 2011. organizirati sergiju, prikupljanje priloga, u svim džamijama u domovinu i dijaspori za pomoć japanskom narodu.

Saopćenje reisu-l-uleme povodom hapšenja generala Divjaka

 • Published in

Sarajevo, 4. mart 2011. (MINA) - Povodom hapšenja generala Jovana Divjaka u Beču, Austrija, reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je izdao saopćenje u kojem se kaže: - Hapšenje generala Jovana Divjaka u Beču za sve nas koji smo preživjeli genocid u Bosni i Hercegovini na kraju dvadesetog stoljeća u Europi i nakon krika „never again"

Opširnije

Hutba reisu-l-uleme u Begovoj džamiji

 • Published in

reisu-l-ulema-CericSarajevo, 4. mart 2011. (MINA) - Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić danas je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu imamio džumu namaz i održao hutbu.

MINA u cijelosti prenosi hutbu reisu-l-uleme:

إن الحمد لله، نحمده و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيّئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضلّ له، و من يضلله فلا هادي له، و أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له, و أشهد أن محمداً عبده و رسوله. قال تعالي: يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ.

Draga braćo i sestre,

Nikome nikada nije, a niti će, poći za rukom da izbroji sve stvoreno u ovom nepreglednom kosmosu kojeg Uzvišeni Allah, Stvoritelj, stalno proširuje: وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ - Pogledaj ovaj kosmos kojeg smo Mi napravili svojim rukama i kojeg Mi stalno proširujemo! (51:47), još nešto, Uzvišeni Allah napominje: - ... zar oni ne vide da smo Mi stalno prisutni na Zemlji i da Mi Zemlju s krajeva njezinih kratimo, pa zar oni doista misle da su apsolutni pobjednici?! (21:44).! أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ .

Subhanallah! Neka je slava i hvala Allahu Svemogućem koji nije ostavio ovaj kosmos da bude prazan, već ga je ispunio živim bićima i neživim stvarima koje nije moguće nabrojati: - Sve što ste tražili, Allah vam je dao, i ako biste sve te blagodati htjeli brojati, ne biste ih mogli nabrojati. Pa, čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan! (14:34) - kaže Uzvišeni Allah. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ .

Naravno, onaj koji je sve to stvorio, zna sve to i nabrojati: - Sve smo Mi to u Knjizi jasno nabrojali (36:12) - kaže Uzvišeni Allah وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ .

Čovjek je samo jedno od Allahovih stvorenja, koje se razlikuje od ostalih živih bića i neživih stvari u kosmosu po svojoj sposobnosti da misli, da govori, da računa, da piše, da crta, da radi, da gradi, ali i da ruši i kvari red i poredak u ovom kosmosu. Dakle, za razliku od životinjskog svijeta, čovjek ima razum koji mu omogućuje da zna kako da mu ostala živa bića i nežive stvari služe za njegove potrebe i njegov užitak.

No, pošto je čovjekov razum ograničen pa zato nije u stanju da shvati cijeli smisao kosmosa, kao ni svoj položaj u njemu, Uzvišeni Allah mu je ponudio milost hikmeta (mudrosti), koja je viša, šira i dublja od njegovog razuma ne bi li, doista, vladao nad živim i neživim svijetom i ne bi li u tome uživao zadovoljavajući svoje ljudske potrebe. - Uzvišeni Allah daje mudrost kome hoće, a onaj koji mudrost dobije, dobio je veliko dobro, koje znaju cijeniti samo pametni ljudi! - kaže Allah, dž.š.

 يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ.

Životinjama nije ponuđena ta mudrost zato što životinje nemaju moć da mudrost prihvate i nemaju dar slobode.

Životinje žive u svojoj predodređenoj prirodi i ništa ne mogu mijenjati, kao što to, u određenoj mjeri, čovjek može mijenjati u prirodi na bolje ili na gore, ovisno o stepenu njegove pameti, odnosno mudrosti ili gluposti.

Svijest da se razlikuje od životinje zato što ima pamet i misao koju životinja nema, čovjeka navodi da svoje razumne, odgovorne ili mudre postupke uspoređuje sa evlijama i muttekijama, moralnim ljudima, dok svoje nerazumne, neodgovorne ili glupe postupke upoređuje sa magarcima i majmunima.

U ljudskom govoru magarac je metafora za glupog, a majmun za neodgovornog čovjeka. No, da li je to baš tako? Da li je magarac baš toliko glup? Nije li čovjek nepravedan prema magarcu ako se zna da je magarac pouzdan vodič čovjeku u pustinji, da je najotporniji u teškim uvjetima, da među magarcima nema AIDS-a, da magarac ne jede travu koja opija, da između vode i alkohola magarac bira vodu, jer životinje nemaju potrebu da traže sreću u opijanju, nemaju potrebu da piju alkohol koji, kao što nam ovih dana javlja Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), uzrokuje 4 posto ljudske smrti širom svijeta, što je više od smrti koju uzrokuju bolesti AIDS-a, tuberkuloze i nasilja.

Više od dva miliona ljudi umire svake godine od bolesti koje uzrokuje alkohol. Alkohol je postao posebno smrtno-rizičan faktor za muškarce od 15. do 59. životne dobi - navodi Svjetska zdravstvena organizacija u svom izvještaju pod naslovom „Global Status Report on Alcohol and Health" (Globalni statusni izvještaj o alkoholu i zdravlju).

Nadalje, alkohol uzrokuje 60 vrsta bolesti i ranjavanja, kao što su ciroza jetre, epilepsija, trovanje, saobraćajne nesreće, nasilje na ulici i u porodici te više vrsta raka. Konzumiranje alkohola nije isto u svim zemljama i regionima u svijetu. Alkohol se troši najviše u razvijenim zemljama a najmanje u Sjevernoj Africi i južnoj Aziji gdje su muslimani većina - tvrdi Svjetska zdravstvena organizacija.

Nadati se da će većina muslimana u svijetu, pa i kod nas, ostati dosljedna bezalkoholnoj kulturi i da još uvijek nije došlo vrijeme za koje Alejhisselam kaže, kao što prenosi ibn Madže:

ليَشربنّ الناس من أمتي الخمر يسمّونها بغير اسمها يعزف علي رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله بهم الارض.

- Doći će vrijeme u kojem će neki ljudi iz mog ummeta piti vino nazivajući to drugačijim imenom da bi sakrili sramotu i tražit će da im se svira i pjeva do te mjere da će u zemlju propasti!

Ovo Alejhisselamovo proročanstvo treba shvatiti kao upozorenje šta se može dogoditi muslimanima ako izgube pamet zbog bilo kojeg opijanja i zbog bilo čega što je izvan tewhīda, kao temeljnog uvjeta za uspjeh na ovome i spas na drugome svijetu.

Budući da se, kao što nam je Alejhisselam rekao, muslimani nikad neće složiti oko dalāleta (krivovjerstva), onda su sadašnja događanja u muslimanskom svijetu neki znak na koji cijeli svijet treba da obrati pažnju.

Nije slučajno da se baš na početku dvadeset prvog stoljeća muslimani bude i traže slobodu mišljenja i govora, traže slobodu od straha i bijede.

Predugo ovim svijetom vladaju ideologije, koje nisu bile, niti su sada, u stanju istinski odgojiti ljude sa moralnim vrijednostima i ljudskim vrlinama.

Ideologiju komunizma uništila je nasilna kolektivizacija i „uravnilovka" naroda; ideologiju liberalizma ili igru bez granica u međuljudskim i međunarodnim odnosima razotkriva sadašnje opće sukobljavanje unutar narodnih političkih zajednica, kao i međunarodnih državnih blokova.

Namećući vječito neprincipijelno nadmetanje među ljudima, narodima i državama, ideologija liberalizma je dovela ljude, narode i države širom svijeta u stanje teške, gotovo neizlječive bolesti.

Jasno se pokazuje da su teze o tome da je briga svakog pojedinca samo za vlastito dobro najbolji put do ostvarenja zajedničkog ili općeg dobra, te da je uspostava slobodnog svjetskog tržišta jedina garancija uspostave vječnog mira i njegovog očuvanja, puka utopija.

Dakle, sve više postaje jasno da su to pogrešni putevi kako za pojedinca tako i za društva, pa je stoga svijest o potrebi za alternativom sve snažnija i sve glasnija. A kad ljudi shvate da im je potrebno alternativno ponašanje, onda dolazi do revolucije koju bih nazvao „duhovnom revolucijom" kao najvećim izazovom za 21. stoljeće.

Baš tako, u muslimanskom svijetu je na sceni „duhovna revolucija", kao ideja o slobodi mišljenja i govora, kao ideja o slobodi od straha i bijede.

To je ideja ili zamisao koja treba da ima smisao ili svrhu koju valja postići držeći se uzvišenog načela da su svi ljudi Allahova stvorenja i da svi ljudi zaslužuju život dostojan čovjeka, a to je islamska ideja ili islamsko načelo kojeg treba osloboditi od ideologije ili ideologija koje ponižavaju ljudsku čast i dostojanstvo.

Jer, ideologija kad postane temelj sistema ljudskih vrijednosti, predstavlja program, kojeg se nameće ljudima da ga provode bez osjećaja za smisao i svrhu. Ako u takvom slučaju društvena praksa ne vodi ostvarenju smisla, nju se mora mijenjati, jer postaje zaprekom ostvarenja ljudskog smisla.

Zato i mi ovdje treba da razlikujemo ideju o zajedničkom životu od ideologije, koja nam oduzima pravo slobode na vlastiti smisao života.

Allahu Svemoćni, osnaži nas u našoj namjeri da samo Tebi služimo!

Allahu Sveznajući, pouči nas smislu i svrsi ovozemaljskog života i pokaži nam pravi put do uspjeha i do spasa!

Allahu Milostivi, budi nam milostiv uvijek i na svakom mjestu!

Dženazetu-l-gaib za Necmettina Erbakana

 • Published in

necmettin-erbakanSarajevo, 28. februar 2011. (MINA) - Sutra, u utorak, 01. marta 2011. godine, u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, nakon podne namaza klanjat će se salatu dženazeti-l-gaib, dženaza namaz u odsutnosti, za dušu rahmetli Necmettina Erbakana.

Dženazu će predvoditi reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić.

Neka Allah dž.š. podari džennet Necmettinu Erbakanu, njegovoj porodici sabur, a svima  pouku i poruku za sva vremena, kaže se u saopćenju Kabineta reisu-l-uleme u povodu preseljenja na Ahiret bivšeg premijera Republike Turske, Necmettina Erbakana.