A+ A A-

Hutba reisu-l-uleme u Begovoj džamiji

Sarajevo, 20. februar 2009. (MINA) - Danas je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić imamio džumu namaz i održao hutbu u Gazi Husrev begovoj džamiji u Sarajevu.

MINA u cjelosti prenosi hutbu reisu-l-uleme:

Hvala Allahu hvalom koja se nikom ne upućuje osim Njemu, jer se uistinu Njemu sve vraća, hvalom koja prilići Njegovim blagodatima, koja On stalno uvećava i s kojom se postiže Njegovo zadovoljstvo.

Molimo Allaha Uzvišenog da blagoslovi onoga s kojim je zapečečeno poslanstvo, Muhammeda Alejhisselama, kao i njegovu braću Allahove poslanike Adema, Nuha, Ibrahima, Musaa, Isaa, alejhim salavat i selam, i sve druge koje je Allah nadahnjivao znanjem i mudrošću kako bi donosili radosnu vijest svjetovima. I Neka je blagoslov na sve njihove sljedbenike.

Učimo dovu Allahu Uzvišenom da nas sačuva od posrtaja. Žurimo prema Allahu kako bi naša riječ i djelo bili radost i sreća ljudima.

Tri su ključne vrijednosti u islamu: znanje (‘ilm), vjera (īmān) i moral (ahlāk).
Znanje je na prvom mjestu zato što je prva Allahova zapovijed da čitaš i učiš i na taj način osjetiš urođeni dar vjere (īmāna), kojeg si naslijedio iz kičme Ademovih sinova, koji su svjedočili sa Kālu belā! - Dakako, Ti si, Bože, naš Gospodar! (Kur'an, 7:172).
Īmān je, dakle, Allahov dar, kao i svaki drugi dar, kojeg više ili manje vidimo, kojeg manje ili više koristimo, kojeg smo manje ili više svjesni ovisno o našoj želji da ga istinski spoznamo. Īmān je zakopano sjeme u duši kojeg znanje potiče da klije, da se razvije i da procvate kao mirisna ruža koja krasi vjernika. - Allaha najviše poštuju oni koji imaju najviše znanja (إنما يخشي الله من عباده العلماء).

Međutim, u duši se krije i sjeme bezvjerstva (fudžur). - Allah je stvorio dušu sa mogućnošću da bira put taqvā - dobrodušnosti, koji vodi čovjeka prema dobru i put fudžūra-zlodušnosti, koji čovjeka vodi prema zlu (Kur'an: 93, 7-8). Čovjek je slobodan da izabere put dobra ili put zla, ali je i odgovoran za svoj izbor. Dakle, sloboda je Bogom dana blagodat koju konsekventno tome prati odgovornost kao najviši stupanj slobode tako da ono što čovjek govori i ono što radi ima vrijednost općeg dobra. Onaj koji svojom slobodom govora i djelovanja ugrožava slobodu časti i ugleda drugoga u biti nije slobodan, jer to nije izraz njegove vlastite slobode već je to odraz njegove lične potrebe da ostvari neku ovozemaljsku dobit. Prema tome, nema istinske slobode, bez iskrene odgovornosti, kao što nema iskrene odgovornosti bez istinske slobode. Samo se kroz istinsku slobodu mišljenja, govora i djelovanja može doći do najboljeg kvaliteta općeg dobra. Samo se kroz iskrenu odgovornost mogu rješiti problemi u društvu na najbolji način.

I kao što je spoznaja uvjet za istinsku vjeru, tako je i moral uvijet za istinskog vjernika. Zato su ove tri vrijednosti - znanje, vjera i moral- neodvojive jedna od druge. To su tri dijela koji čine cjelinu ličnosti muslimana, koji svjedoči vjeru na temelju svog pouzdanog znanja i koji svjedoči svoj moral na temelju svoje čvrste vjere. Prema tome, vjera se temelji na dva stuba - stub znanja i stub morala. Prvi stub nam se otkriva u prvim riječima objave Kur'ana: - Čitaj, uči i upoznaj se sasvim što te okužuje s imenom u srcu Tvog Gospodara..., dok nam se drugi stub pokazuje u riječima Muhammeda, a.s., koji je rekao: - Ja sam od Allaha poslan da kod ljudi usavršim moral.

To su dva krila vjere - znanje i moral - koja nose muslimana kroz sve bure i oluje, kroz sve muke i belaje, kroz sve klevete i potvore, jer kao što nam se u Kur'anu Časnom kaže:

Među vama je bilo onih koji su iznosili potvoru. Vi ne smatrajte to nekim zlom po vas; ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedini o drugima dobro pomislili i rekli: - Ovo je očita potvora! Zašto nisu četvoricu svjedoka doveli? A pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i na ovom i na onom svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onog u šta ste se upustili. Kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. Zašto niste, čim ste to čuli, rekli: - Ne dolikuje nam da o tome govorimo, hvaljen neka si ti! To je velika potvora! Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite, ako ste vjernici, i Allah vam propise objašnjava a Allhj sve zna i mudar je. One koji vole da se o vjernicima šire bestine glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove i da Allah nije blag i milostiv... O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga koji bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od kleveta i potvora očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna. (Kur'an: 11:20).

Poruka je vrlo jasna: dužnost je svakog muslimana i muslimanake da čita i uči kako bi znao koristiti svoje pravo na tačnu, pravednu i izbalansiranu informaciju te bio pošteđen govora koji je ispod opće prihvaćenog standarda pristojnosti u javnom komuniciranju; i dužnost je svakog muslimana i muslimanke da usavršava svoj moralne vrline od kojih će drugi ljudi osjećati mir u duši i sigurnost u životu. Ako se izgube ova dva stuba, ova dva krila vjere - znanje i moral - izgubljena je cijela vjera, a time i smisao vjerničkog života. Zato je važno, draga omladino, da čitate i učite sve što „zahtjeva ovo naše vrijeme i ovo naše mjesto" kako vam ne bi skresali krilo znanja ('ilum), što je bit vaše vjere, i kako vam ne bi oduzeli pravo na tačnu, nepristrasnu i pristojnu informaciju, što je bit vašeg ljudskog prava; i zato je važno, draga braćo i sestre, da usavršavamo svoj moral, individualno i kolektivno, prema zahtjevu „ovoga vremena i ovoga mjesta" kako nam ne bi skresali krilo morala (ahlaka), što je bit vaše vjere, i kako nam ne bi oduzeli čast i ugled, što je bit vašeg života. Kad nam govore o neupitnosti slobode u otvorenom društvu, onda bi nam morali reći i o nužnosti odgovornosti u demokratskom društvu u kojem se kroz pristojan i kulturan dijalog dolazi do pravih rješenja za svaki društveni problem. Niti sto puta ponovljena laž može postati istina, niti nepristojno povišeni glas i zastrašujuća prijetnje mogu uplašiti vjernika koji živi, radi i djeluje na krilima znanja i morale svoje iskrene i čvrste vjere. Neka je uzvišen i hvalje Allah, koji kaže:

ولا تصعّر خدّك للناس ولا تمشي في الارض مرحاً إن الله لا يحبّ كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الاصوات لصوت الحمير.

Ne budi ohol, i ne budi umišljen, i ne okreći glavu od ljudi, i ne hodaj nadmeno, jer Allah ne voli umišljene i hvalisave ljude. Budi odmjeren u hodu i nemoj galamom plašiti ljude, jer najružniji glas je rikanje magarca! (Kur'an: 31:18-19).

Allahu Svemoćni, osnaži nas znanjem, vjerom i moralom!
Allahu Sveznajući, pouči nas kako da one koji nas ne vole naučimo da nas ne mrze i da ne plaše druge ljude zbog naše vjere i morala!
Allahu Milostivi, smiluj se onima koji iz neznanja o nama prenose neistinitu i ružnu priču, a onima koji nas namjerno i zlonamjerno potvaraju prosvijetli um i pokaži im istinu kako bi svi našli mir u duši i sigurnost u životu! Amin!