A+ A A-

Šerijatski stav o konzumiranju nargile

Pitanje:

Selam!

da li je nargila zabranjena u islamu?

Odgovor:

Pušenje nargile je štetna navika kao i pušenje duhana ako ne i štetnija. Vjera zabranjuje i odvraća od svega što je štetno, pa bi se muslimani, posebno omladina, trebali kloniti te i drugih štetnih navika i običaja. Vjerska je obaveza izbjegavati sve što šteti ljudskom zdravlju.

Uzimajući u obzir strogu kur'ansku zabranu: "Ne bacajte se svojim rukama u propast" i njenu primjenu na pušenje duhana/nargile, možda se može upotrijebiti i najjači stepen zabrane u šerijatu "haram" u slučaju pušenja duhana uvažavujući savremena saznanja i otkrića o štetnosti spomenute pojave o kojoj govore izvještaji Svjetske zdravstvene organizacije i medicinske nauke. Ako bismo i pokazali neku rezervu prema upotrebi termina "haram" - stroga zabrana, nema dileme oko toga da tu pojavu okarakterišemo kao strogu pokudu (mekruh tahrimi), posebno imajući u vidu da pušenje duhana šteti ne samo zdravlju pušača, već i zdravlju svih onih koji dolaze u dodir sa duhanskim dimom, posebno zdravlju djece. Vjerovjesnik, a.s., je rekao: "Nije dozvoljeno nanositi štetu niti na štetu uzvraćati štetom."

U prilog ovom stavu idu i najnovija zakonska rješenja kod nas prema kojima je zabranjeno pušenje na javnim mjestima i zatvorenim javnim prostorima.  

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice