A+ A A-

Potiranje kože između nožnih prstiju prilikom uzimanja abdesta

Pitanje:

Ukoliko čovjek uzme abdest i klanja, ali se onda sjeti da nije oprao noge kako je prao Allahov Poslanik, a.s., tj. nije malim prstom potrao između nožnih prstiju, a oprao je stopala do iza članaka, da li mu je takav abdest upitan?

 

Odgovor:

Hanefijski pravnici su na osnovu riječi Uzvišenog Allaha: „O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite - a dio glava svojih potarite - i noge svoje do iza članaka.“ (El-Maide, 6) zaključili da abdest ima četiri farza tj. radnje koje se moraju izvršiti, a to su: pranje lica, ruku s laktovima i nogu s člancima i potiranje (mesh) glave. Tokom pranja nogu s člancima uvjet je da voda dospije do kože koja je predviđena za pranje, a nije uvjet da se rukom protrlja između nožnih prsta. Trljanje između prstiju je sunnet abdesta. Prema tome, ako je voda dospjela do tijela između nožnih prsta, bez obzira što se rukom nisu nožni prsti razdvojili, abdest je ispravan.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice