A+ A A-

Šerijatski stav o spontanom pobačaju i obdukciji

Pitanje:

Eseselamu alekum!

Zanima me stajalište islama po pitanju spontanog pobačaja (fetusa od 3,5 mjeseca).

Na koji način se sahranjuje i da li je dozvoljena obdukcija, jer doktori savjetuju da se uradi obdukcija kako bi se utvrdio razlog pobačaja.

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Prema propisu u hanefijskom mezhebu, za dijete koje prilikom poroda bude pokazivalo neke znakove života, a potom preseli, važe svi propisi o dženazi i ukopu koji važe za sve muslimane. A ukoliko se rodi mrtvo (bez znakova života), sa svim oformljenim organima (tammel-halki), nadjenut će mu se ime, ogasulit će se i ukopati u muslimansko mezarje bez klanjanja dženaze. Fetus kod kojeg nije upotpunjeno stvaranje svih organa (gajru tammil-halk), oprat će se, zamotati u platno i ukopati u zemlju, bez gasuljenja, zamotavanja u ćefine i klanjanja dženaze namaza. Njemu će se ipak nadjenuti ime jer će biti proživljen na Sudnjem danu. (V. Zuhajli, El-Fikhul-islamijj..., 2/464)

Kad je riječ o obdukciji, ona je dozvoljena ukoliko postoji potreba za njom. Obdukcija je potrebna radi edukacije doktora, ili da bi se otkrili razlozi smrti, a to je opća potreba zbog koje se toleriše djelimično skrnavljenje svetosti tijela, shodno pravnom pravilu koje kaže: „Ako su dvije potrebe u koliziji (prva od njih je potreba za utvrđivanjem razloga smrti i edukacijom doktora, a druga je potreba da se sačuva svetost tijela) prednost će se dati jačoj od njih“, a to je u ovom slučaju potreba za utvrđivanjem razloga pobačaja.

POSTAVITE PITANJE

muftija enes ef ljevakovic b

 

Pitanje možete postaviti putem emaila: pitanja@rijaset.ba

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice