Logo

Zekat na trgovačku robu

Pitanje:

Esselamu alejkum!

Dostigao sam vrijednost nisaba u trgovačkoj robi.

Jedan dio te robe je kod mene duže od godine dana a drugi dio robe je kod mene od 2 do 7 mjeseci. Na koji dio robe moram da dam zekjat?

Da li kod trgovačke robe važi uvijet da mora pregodiniti kao kod novca?

 

Odgovor:

Esselamu alejkum!
Da, i za trgovačku robu važi uvjet pregodinjenja. Zekjatska godina se počinje račinati od časa kada vrijednost robe dostigne iznos nisaba. Ukoliko trgovac nakon godinu dana i dalje posjeduje nisab, procijenit će vrijednost robe koju posjeduju i od te vrijednosti izdvojiti zekjat u iznosu od 2,5 %, analogno novcu.

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.