A+ A A-
  • Published in

Javni poziv za hutbu o temi „Međumuslimansko razumijevanje i dijalog“

Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Odjel za hatabet, vaz i iršad, upućuje javni poziv za najsadržajniju hutbu o temi ''Međumuslimansko razumijevanje i dijalog''.

Uvjeti javnog poziva

- Pravo učešća na javnom pozivu imaju svi dekretirani imami, hatibi i muallimi koji obavljaju imamski poziv.

- Hutba treba da odražava autorov stav uz odgovarajuću argumentaciju u islamskim izvorima po pitanju Međumuslimanskog rauzumijevanja i dijaloga.

- Uz hutbu je potrebno priložiti potvrdu nadležnog glavnog imama o ispunjavanju uvjeta.

- Prijavljeni radovi mogu sadržavati najviše 2,5 kartice, bez uvodnog teksta hutbe (1 kartica = 1.800 karaktera).

Krajnji rok za dostavu radova: 13. april 2018. godine do 15 sati.

Radove slati na adresu: Uprava za vjerske poslove, ul. Zelenih beretki br. 17, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: uprava.vp@rijaset.ba sa naznakom: Za javni poziv: Hutba o temi Međumuslimansko razumijevanje i dijalog. Autorske radove potpisivati sa šifrom, a u posebnoj koverti poslati šifru, ime i prezime i kontak telefon autora hutbe. Nakon što Komisija Uprave za vjerske poslove izvrši odabir najboljih radova, rezultati javnog poziva će biti objavljeni do 20. aprila 2017. godine na web-sajtu Islamske zajednice (www.islamskazajednica.ba).

Uprava za vjerske poslove će nagraditi tri hatiba čije hutbe stručna komisija ocijeni najsadržajnijim, a najbolje ocijenjena hutba će biti pročitana na džuma -namazu na cijelom području Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nagrade i priznanja će biti uručeni na predramazanskom susretu Reisu-l-uleme sa mladima koji će organizirati Uprava za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice u BiH 22. aprila 2018. god..

FaceBook