A+ A A-

Konkurs Vakufske direkcije za prijem pravnika

  • Published in
  • Kategorija: Sarajevo

 Na osnovu člana 41. Statuta Vakufske direkcije, na osnovu zaključka Rijaseta IZ u BiH, te na osnovu zaključka Upravnog odbora Vakufske direkcije, Vakufska direkcija Islamske zjaedenice u BiH raspisuje:

K O N K U R S

Za prijem dipl. pravnika na neodređeno vrijeme uz obavezni probni rad

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih zakonom, kandidat mora da ispunjava i posebne uslove i to:

-          - VSS - VII stepen stručne spreme – 240 ECTS bodova, Pravni fakultet,

-          - najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci nakon završene VSS,

-          - poznavanje jednog stranog jezika;

-          - organizacijske sposobnosti i visoke moralne osobine;

-          - poznavanje rada na računaru;

-          - samoinicijativnost i komunikativnost.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. Prijavu sa biografijom;

2. diplomu o završenom visokom obrazovanju-pravni fakultet,

3. potvrdu / uvjerenje o radnom stažu/ iskustvu u struci nakon sticanja VSS, 

4. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,

5. dokaz o poznavanju rada na računaru.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti najkasnije do  01.03.2017. godine  na adresu:

Vakufska direkcija Sarajevo, ul. Hasiba Brankovića 2A, 71000 Sarajevo, sa naznakom: „Prijava za konkurs za radno mjesto“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor.

FaceBook