A+ A A-

Delegacija Inicijative za novu akciju kod reisu-l-uleme

Sarajevo, 1. novembar 2011. (MINA) - Danas je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić primio delegaciju  Inicijative za novu akciju koju je predvodio Miro Lazović, predsjednik Odbora za promjenu stanja u BiH. U delegaciji su još bili: Emir Zlatar, sekretar Odbora, Nermin Pečanac, Edhem Biber, Sejfo Hodžić i Dževad Topić.

reis-inc-nov-akc-10-2011

Oni su informisali reisu-l-ulemu o sadržaju „Poziva  BH javnosti i međunarodnim institucijama za promjenu stanja u BiH", kao i o narednim aktivnostima Inicijative za novu akciju.

Inicijativa je nastala kao rezultat brige za državu BiH i zabrinutosti što još uvijek nije formirana vlast na nivou države i što aktuelna vlast ne vodi adekvatnu brigu prema potrebama društva. Inicijativa traži i sazivanje nove međunarodne konferencije o BiH jer je evidentno da Ustav Bosne i Hercegovine treba mijenjati.

Reisu-l-ulema je podijelio zabrinutost s članovima Inicijative za novu akciju i izrazio podršku svim patriotskim snagama u BiH da rade zajedno na očuvanju integriteta, suvereniteta i prosperiteta države BiH i bosanskohercegovačkog društva na principima multinacionalne države i multikulturnog društva i borbi za demokratiju i ljudska prava.