A+ A A-

Kolokvij „Islamska scena u BiH"

Sarajevo, 5. juli 2011. (MINA) - „Islamska scena u BiH", naziv je  dvodnevnog kolokvija  koji je u organizaciji Udruženja ilmijje IZ u BiH i saradnji s Fondacijom Konrad Adenauer danas počeo na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

Cilj kolokvija je da se službenici u državnim službama sigurnosti, pravosuđa i tužilaštva, medijski radnici, kao i diplomate u BiH, informiraju o pojavama alternativnih islamskih učenja i islamske prakse koje se posljednjih godina sreću u BiH.

kolokvij-fin-juli-2011-2

Nakon pozdravnih govora Mensura Pašalića, predsjednika Udruženja ilmije i Sabine  Volkner, direktorice Fondacije Konrad Adenaur, kolokvij je zvanično otvorio reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić uvodnim referatom u kojem je dao presjek islamskih pogleda na život i društvo i aktuelne pojave koje su danas na sceni, a dovode se u vezu s islamom.

Danas prvog dana rada Kolokvija referate su imali prof. dr Enes Karić: Reformatorski pokreti i radikalne grupe u muslimanskoj povijesti, prof. Muhamed Jusić: Islamistički pokreti u XX stoljeću i njihovo prisustvo u BiH prof. Mustafa Spahić: Sociološko-politička analiza pojave radikalizma, prof. Dr Fikret Karčić: Alternativne muslimanske grupe između šerijata i sekularnog prava.

kolokvij-fin-juli-2011-1

Sutra, drugog dana izlaganja će imati doc. dr Dževad Hodžić: Religija i politika u sekularnom društvu, mr. Ahmet Alibašić: Islamski spektar - terminološko razgraničenje i prof. Ekrem Tucaković: Uloga IZ, medija i državnih institucija u pronalaženju rješenja.