A+ A A-

U Sarajevu održan trening "Izgradnja životnih vještina"

U Sarajevu je održan treći dio projekta "Prevencija radikalizacije koja vodi nasilnom ekstremizmu kod mladih" koji je uz imame i mualime okupio i 60 adolescenata iz njihovih džemata.

Trening koji je trajao od 13. do 15. aprila imao je za cilj senzibilirati učesnike o značaju životnih vještina u prevenciji nasilnog ekstremizma i radikalizma, podučiti ih određenim životnim vještinama koje će primijeniti u svakodnevnom životu, te uz koje će ostvarivati adekvatnije međuljudske odnose i produktivnije djelovati unutar vlastite zajednice.

Trening je zamišljen tako da polaznici nakon njegovog završetka ovladaju osnovama životnih vještina, budu u mogućnosti u svojim džematima pokrenuti radionice na slične teme i praktično postupati kao zagovornici nenasilnog djelovanja.

Trening je bio radioničkog tipa, tokom kojeg su polaznici imali priliku da kroz rad u grupama percipiraju određene aktuelne probleme i pronađu moguća praktična rješenja.

Uz upoznavanje sa programom, pozdravni govor i želje dobrodošlice, učesnici su tokom prvog dana upoznati sa vrstama i definicijama osnovnih životnih vještina, te održali kratku radionicu kritičkog preispitivanja vlastitog života, preciznije onih njegovih trenutaka koji pokazuju postupanje u skladu sa životnim vještinama ili njihovo iznevjeravanje.

Usmeno iznesena pojedinačna iskustva na ovu temu su pokrenula konstruktivnu konverzaciju.

Podsjećamo, projekat "Prevencija radikalizacije koja vodi ka nasilnom ekstremizmu kod mladih" organizuje Uprava za vanjske poslove i dijasporu, a voditeljice treninga "Izgradnja životnih vještina" su Azra Ibrahimović i Aida Kuljanović - Mešić.