kurbani baner 1

A+ A A-

Ramazan u medžlisima

U radosnom iščekivanju dolazećeg ramazana upoznajemo vas sa raznovrsnim i brojnim aktivnostima nekih medžlisa u toku ovog blagoslovljenog mjeseca.

travik

Travnik

Medžlis Banja Luka: Kandilji na Ferhadiji

Na području Medžlisa Islamske zajednice Banja Luka teravih-namaz će se klanjati u dvanest džamija. Za taj posao zaduženi su devet stalnih imama i trojica softa. Dvojica od njih su bili stipendisti Medžlisa Banja Luka. Mukabele će se učiti na jedanaest mjesta,od toga dvije sabahske. U džematu Dolac organizirana je mukabela za žene. Osim posjeta vaiza od strane Rijaseta, muftije, glavnog imama ili gostiju, planirano je da se angažira jedna muallima za rad sa ženskim dijelom džemata. Tokom ramazana Medžlis Banja Luka organizira dva velika iftara na otvorenom, kojima prisustvuje oko tri stotine ljudi i omladinske iftare po džematima. Kao i svake prethodne godine, tako će i ove godine jedna osoba provesti u itikafu u džematu Ferhadija. Ove godine će ako Bog zajedno sa minaretima svih obnovljenih džamija u Banjoj Luci zasvijetliti kandilji Ferhadije džamije. Obilježavanje mubarek dana i noći bit će kao i do sada. Jedna noć tokom ramazana bit će obilježena zajedničkim mevludskim programom, a mubarek noći Bedr i Kadr na adekvatan način obilježit će svaki imam u svome džematu. U akciju prikupljanja sredstava zekata i vitara Medžlis Banja Luka angažirat će mutevelije koji su do sada bili nedovoljno uključeni i žene koje su aktivni članovi džemata. Medžlis Banja Luka održava redovnu saradnju sa Preporodom i Radiom Bir, a ostale medijske kuće prenose informacije po potrebi.

Medžlis Bihać: Teravih-namaz na 39 mjesta

Kao i svakom drugom mjestu, tako i u Bihaću, gradu na Uni, ramazan donese svoj posebni ugođaj. Iz tog razloga MIZ-e Bihać priprema različite sadržaje koji će imati za cilj da ramazanska osjećanja u Krajini učine još posebnijim i privlačnijim. Teravih- namaz će se klanjati na 39 mjesta, a shodno uputstvu na svim mjestima će se učiti i ramazanska mukabela. Već nekoliko godina zahvaljujući Školi hifza koja je iznjedrila nekoliko hafiza, a koja djeluju u sklopu Medžlisa Islamske zajednice Bihać, u gradskoj džamiji u Harmanima se uči i hafiska mukabela. Tako će biti i ovog ramazana. Planirano je intenzivnije druženje sa ženskim dijelom džemata i u tom smislu će biti angažirane učenice medresa i studentice fakulteta. S obzirom da u Bihaću postoji i kazneno-popravna ustanova MIZ Bihać za ovaj dio vjerničke populacije u dogovoru sa direktorom pomenute ustanove, organizira obavljanje vjerskih obreda i druge prigodne aktivnosti .Posebnu draž ovom ramazanu će dati i kandilji i posebno osvjetljenje sa dva novoizgrađena minareta bihaćke gradske džamije. U medžlisu bihačkom se nadaju da će se u ovoj bihaćkoj ljepotici ove godine klanjati i ramazanski bajram. U toku priprema za ramazan u nekoliko bihaćkih džemata su organizirani hatmenski ispiti na kojima su polaznici mektebske nastave pokazali zavidan nivo znanja. Posebno svečano je bilo u džematu Veliki Lug gdje je 16 polaznika u prelijepoj atmosferi i prepunoj džamiji razgalilo vjernička srca. Za mubarek noći su predviđeni prigodni programi. Osim toga u svim džematima će se upriličiti omladinska druženja, zajednički iftari, noćni namazi, gostovanje istaknutih predavača

Medžlis Travnik: Dobra saradnja sa muftilkom travničkim i Elči Ibrahim-pašinom medresom

Vjersko-prosvjetna služba Medžlisa Travnik je i ove godine na vrijeme počela sa pripremama i sačinila okvirni plan ramazanskih aktivnosti prema kojem će se teravih-namaz klanjati na 77 mjesta, u 35 džamija će se učiti mukabela. Svi imami i teravih-imami će svaku noć prije teravih-namaza održavati kratke vazove. Glavni imam medžlisa Travnik Omer ef. Meštrovac za Preporod je rekao da će na osnovu dobre saradnje koju Medžlis ima sa Uredom muftije travničkog i Elči Ibrahim-pašinom medresom tokom ramazana kao predavači biti angažirani Muftija travnički Nusret ef. Abdibegović i profesori medrese. Predviđeni su i posebni programi za Lejletul-Bedr i Lejletu-l-Kadr. Uz mukabele, prigodna predavanja, vazove, organizaciju svečanosti u povodu mubarek noći, te zajedničke iftara, predviđena su i druženja za žene, djecu i omladinu na čelu sa mu'allimama, učenicama medresa i studenticama FIN-a i IPF-a.

Medžlis Goražde: Druženje sa bosanskim muderisima i alimima

Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Goražde Rasim ef. Gafić obavijestio nas je da će se na području ovog medžlisa teravih- namaz klanjati na više od 30 mjesta. U sedam džamija i mekteba se uči mukabela. Na jednom mjestu se uči posebna mukabela za žene. U svim džamijama će imami nedeljom i četvrtkom prije jacije-namaza održati kraća predavanja za džematlije. Kao i svake godine Medžlis će ugostiti profesore iz medresa i sa fakulteta Islamskih nauka. U toku mjeseca ramazana će biti upriličeni i drugi sadržaji prilagođeni za mlade: predavanja za omladinu, druženja i iftari. U toku mjeseca ramazana, kao pomoć najugroženijim džematlijama, Medžis će u saradnji sa drugim institucijama dodijeliti humanitarne pakete. Za žene će također biti organizirana mukabela ,džematska predavanja i zajednički iftari.

Medžlis Mostar: Info-servis za mlade

Ramazanske aktivnosti na području Medžlisa realizirat će se u 24 džemata. Na 65 mjesta će se obavljati teravih-namazi: u džamijama, mesdžidima, medžlisovom studentskom hotelu, Kazneno-popravnom zavodu polutovorenog tipa u Mostaru, te jednom atomskom skloništu u džematu Zalik. Mukabela će se učiti na dvadeset mjesta, a u džematu Šarića džamije već tradicionalno uči se mukabela za ženski dio džemata. U realizaciju ramazanskih aktivnosti bit će uključeno dvadeset sedam stalnih imama, jedan profesionalno uposleni mujezin, sedam profesora Karadžoz-begove medrese, te više od dvadeset honorarnih teravih-imama, ranijih svršenika medresa, studenata i dvojica vjeroučitelja. Medžlis planira velike svečanosti otvorenog tipa u mubarek noćima Bedr i Kadr, te tradicionalni zajednički iftar za džematlije Mostara kojem prisustvuje oko hiljadu osoba. Kuriozitet ovogodišnjeg mubarek mjeseca s pravim ljetnim mostarskim vrelinama je to da će se u većini džemata gdje za to postoje uvjeti organizirati klanjanje teravih-namaza na otvorenim prostorima (za tu namjenu priređenim džematskim musallama). Poseban program rada s mladima u mubarek mjesecu ramazanu realizirat će se putem Info-servisa za mlade. Posebno će se za mostarsku omladinu organizirati i zajedničko obavljanje teravih-namaza. Zajednički iftari, predavanja, druženja, posjete nekom od povratničkih džemata na području Nevesinja, te priređivanje mevludskih programa stalne su aktivnosti medžlisa tokom ramazana. Kulturno-edukativni centar za ženu Sehara ima također svoj poseban program namjenjen ženskom dijelu džemata u okviru kojeg će se realizirati iftari, druženja i predavanja,

Medžlis Sarajevo: Ramazanske večeri u Kolobari, muallime u vrtićima

Na području Medžlis IZ-e Sarajevo teravih-namaz će se klanjati na 250 mjesta. Teravih-namaz sa hatmom će se klanjati u Čaršijskoj džamiji i Tabačkom mesdžidu. Također se i ove godine teravih-namaz klanja u Domu za stara i iznemogla lica u Neđarićima, te Kazneno- popravnom zavodu. Vrijeme učenja mukabela u Begovoj, Carevoj, Čaršijskoj, Bakijskoj, Alipašinoj i Istiklal džamiji ostaje isti kao i prethodnih godina, a broj učača i njihova imena dogovaraju imami pomenutih džamija, odnosno hafizi koji se brinu o rasporedu učača mukabela. Svi imami koji su u stalnom radnom odnosu dužni su učiti mukabelu u svojim džamijama. Vjersko-prosvjetna služba medžlisa će u toku mjeseca ramazana i ove godine organizirati mukabelu za žene u Hadžijskoj džamiji. Mukabelu će učiti hafize poslije podne-namaza. Predavanja će prije ili poslije podne namaza biti organizirana u džamijama: Careva, Baščaršijska, Ferhadija, Alipašina, Hrasno, Buća potok.U preostalim centralnim i većim džamijama sedmična predavanja prije teravih-namaza održavat će se u džamijama: Čengić Vila, Alipašino „C“ faza, Dobrinja 3B, Grbavica I, Grbavica II, Buljakov Potok, Ilidža, Hrasnica, Sokolović kolonija, Hadžići, Pazarić, Kobilja Glava, Ugorsko, Vogošća, Novi i Stari Ilijaš. Predavači u ovim džamijama su profesori Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Gazi Husrev-begove medrese, muftija sarajevski, glavni imam, te drugi uvaženi alimi iz cijele BiH. Glavni imam će sa svojim saradnicima svaku večer na teravih-namazu biti u posjeti nekom džematu. U ramazanske aktivnosti će se uključiti profesorice FIN-a i GHM, te muallime sarajevskog medžlisa Predavanja i razgovori sa djevojkama i ženama muslimankama će biti organizirani svake sedmice u dane vikenda u džamijama: Hadžijska, careva, Istiklal, Čengić Vila, Hadžići, Vogošća, Novi Ilijaš i Sokolović kolonija.

Vjersko-prosvjetna služba medžlisa je i ove godine, radi značaja koji zauzima Istiklal džamija, zajedno sa imamom Abdulgafarom ef. Velić sačinila plan ramazanskih aktivnosti. Planirano je da se dva puta sedmično pola sata prije teravih-namaza održi po jedno predavanje. Predavači će biti profesori FIN-a, GHM-e i drugi uvaženi alimi. Zbog velikog interesovanja džematlija da se češće organizira učenje zikra, planirano je da se tokom mjeseca ramazana svake nedjelje i četvrtka prije teravih-namaza uči zajednički zikr u džamiji. Zahvaljujući nevladinoj organizaciji „Most povjerenja“. Najmanje pet iftara za omladinu bit će organizirano u pomoćnim prostorijama Istiklal džamije U dane vikenda poslije teravih namaza prvih 20 dana ramazana organizirat će se omladinska druženja Vjersko-prosvjetna služba planirala da i ove godine upriliči omladinska druženja „Ramazanske večeri“ u Kolobara hanu sa Sulejman ef. Bugarijem, Muhamedom Velićem i njihovim gostima. U okviru programa Ramazanske večeri nastupit će horovi i ansambli sa izvođenjem ilahija i kasida. Vjersko-prosvjetna služba će u saradnji sa omladinskim sektorom organizirati na nivou općine jedan ili više zajedničkih iftara za omladinu sarajevskih džemata

Učenice GHM i studentice FIN-a posjetit će neke sarajevske vrtiće i tom prilikom izvesti kraći program prilagođen predškolskom uzrastu djece. Također, planirano je da učenice sa glavnim imamom ili nekim od imama, i u dogovoru sa direktorom Kliničko-bolničkog centra, posjete određeni broj bolesnika. Mubarek noći, 17. i 27. noć obilježit će se prigodnim programima u Carevoj džamiji i u Istiklal džamiji na Otoci. Izvođači ovih programa biti će imami i hor medžlisa IZ-e Sarajevo. Tokom mjeseca ramazana u Kazneno-popravnom zavodu su angažirana dva teravih imama. Jedan imam predvodi džemat u Centralnoj zatvorskoj jedinici, dok je drugi imam angažiran u kazneno-popravnom prostoru smještenom na Igmanu. Ovi imami su tokom cijele godine angažovani u Zavodu kao hatibi na džuma-namazu.

Medžlis Islamske zajednice Sarajevo i ove godine organizira Ljetnu školu Kur'ana u 13 džamija, odnosno mekteba. Polaznici koji pohađaju ovaj kurs bit će podjeljeni u dvije nastavne grupe. Nastava se izvodi 4 dana sedmično i to u jutarnjim satima. Cilj organiziranja Ljetne škole Kur'ana je omogućiti u ljetnom periodu pohađanje mektebske nastave onoj djeci koja su za vrijeme raspusta ostala u Sarajevu. Ovo je prilika da se u kratkom vremenskom periodu dobro uvježba učenje Kur'ana. Nastavu će izvoditi studenti koji će steći određeno iskustvo u odgojno-obrazovnom radu.

Medžlis Tuzla: Solidarnost sa najugroženijim

Kao i prethodnih, i ove godine u ramazanu na području Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, realizirat će se veliki broj redovnih i posebnih aktivnosti. Teravih-namaz će se obavljati u preko pedeset džamija, mesdžida i mekteba. Pored imama, veliki broj učenika, pretežito Behram-begove medrese, bit će angažirano u obavljanju različitih zadataka u džematima.

Mukabele će se učiti u svim džamijama, a u Čaršijskoj i džamiji Kralj Abdullah poslije podne-namaza mukabelu će učiti hafizi. Učači će biti hafizi: Mirnes Spahić, Ahmed Huskanović, Edin Peštalić, Ahmed Rahmanović i Kemal Hasić u džamiji Kralj Abdullah, te Sabahudin Skejić, Merim Đulović, Edin Smajić, Nedžad Vehabović i Saudin Gobeljić u Čaršijskoj džamiji. Učenik Behram-begove medrese Ismail Fazlović će također učiti hafisku mukabelu kao svojevrsnu pripremu ako Bog da za polaganja hifza pred komisijom Rijaseta. Teravih-namaz hatmom već tradicionalno će klanjati hfz. Sabahudin Skejić a pomagat će mu hfz. Edin Smajić u Behram-begovoj ( Šarenoj ) džamiji. Dersovi će biti redovno održavani prije teravih-namaza a posebno će pažnja biti usmjerena na teme o predstojećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Uz međusobne džematske posjete, također će se organizirati veliki broj džematskih iftara Vazovi za žene će biti održavani u posebnim terminima. Ono na što su u Medžlisu Tuzla posebno ponosni jesu mukabele koje uče džematlije i džematlijke kao i mektebske mukabele koje su prisutne u većini džemata Posebnu pažnju Medžlis Tuzla će podjelom namirnica i organiziranjem iftara posvetiti posebnu pažnju socijalno ugroženim muslimanima.

(www.preporod.com)