A+ A A-

Stručni seminar za uposlenike Predškolskih ustanova Islamske zajednice

  • 01

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je prepoznala važnost i ulogu predškolskih odgojno-obrazovnih ustanova, kako za Zajednicu tako i društvo u cjelini, te pored ostalih učinila još jedan značajan iskorak i u periodu od 2008 – 2019. godine (medžlisi Islamske zajednice) osnovala trinaest Predškolskih ustanova, osam obdaništa i pet Mekteba za predškolski uzrast – igraonica.

Imajući u vidu broj uposlenih u Predškolskim ustanovama, značaj i potrebu kontinuirane edukacije,    Uprava za vjerske poslove Rijaseta – Odjel za mektebsku nastavu i mlade organizovala je dvodnevni Stručni seminar za uposlenike Predškolskih ustanova Islamske zajednice, koji se je održao 13/14. aprila 2019. god., u Sarajevu u Centru za lično i profesionalno usavršavanje . Seminaru su prisustvovali rukovodioci i određen broj odgajateljica Predškolskih ustanova iz Brčkog, Mostara, Novog Travnika, Tešnja, Kiseljaka, Viteza, Novog Pazara, Bijeljine, Janje, Jajca, Odžaka i Livna,  ukupno 32 učesnika, te predstavnica Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo zadužena za predškolski odgoj.

Ispred Uprave za vjerske poslove seminaru su prisustvovali i učestvovali u radu Ismail-ef. Smajlović, direktor Uprave i dr. Enes-ef. Svraka, šef Odjela. Prilikom otvaranja seminara, nakon uvodnih riječi, dr. Enes-ef. Svraka je upoznao učesnike sa programom seminara, a potom se učesnicima obratio Ismail-ef. Smajlović, direktor Uprave za vjerske poslove, koji je pored ostalog govorio o važnosti predškolskog odgoja, okolnostima u kojima djeca danas odrastaju, potrebi i značaju redovne edukacije odgajatelja, odlučnosti Rijaseta da pruža materijalnu pomoć i podršku ovoj formi odgojno-obrazovnog rada, te na kraju zvanično otvorio seminar.

U edukativno – stručnom dijelu seminara učestvovalo je 6 predavača - edukatora, koji su kroz predavanja i radionice govorili o važnim temama i pitanjima u radu sa djecom predškolske dobi. Prvi  predavač doc. dr. Adi Palić prof., Nastavničkog fakulteta u Mostaru na Odsjeku za sport i zdravlje govorio je o temi ''Karakteristike ranog razvoja djece predškolske dobi  - značaj sporta za djecu predškolske dobi''. Drugo predavanje je bilo iz oblasti nutricionizma, zdravog i pravilnog načina ishrane i o temi ''Standardi zdravstvene prehrane'' govorila je doc. dr. Irzada Taljić nutricionista prof., na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu. Dr. Nusreta Kepeš, profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću i Zenici održala je dva predavanje i realizovala radionicu o temi. ''Uloga odgajatelja u aktivnostima djece sa pedagoškog i psihološkog aspekta – uloge i poruke, stavovi i očekivanja, odgojni stilovi, praćenje i dokumentiranje'' i ''Partnerstvo vrtića i roditelja – iskustvena radionica za jačanje komunikacijskih i socijalnih vještina odgajatelja''

Također, doprinos edukaciji učesnika seminara dale su i odgajateljice Predškolske ustanove ''Evlad'' iz Brčkog, koje su pripremile i praktično pokazale realizaciju jedne edukativno – zabavne aktivnosti koja se može realizovati sa polaznicima obdaništa. Radni dio prvog dana seminara završen je kraćim sastankom sa direktorima i rukovodiocima Predškolskih ustanova kojim je moderirao dr. Enes-ef. Svraka.

Drugi dan seminara prvi predavači su bili mr. Salem Čamdžić  i mr. Kenan Spahić, stručne osobe edukatori rehabilitatori, koji su govorili o temi ''Timski rad odgajatelja i stručnih saradnika u poticanju cjelokupnog rasta i razvoja djece sa poteškoćom u razvoju''. Završno predavanje i radionicu na temu ''Psihološka otpornost odgajatelja'' realizovala je mr. psihologije Meliha Trumić.

Na kraju dvodnevnog edukativnog druženja uručeni su certifikati učesnicima seminara, a u završnoj riječ koju je u ime organizatora uputio dr. Enes-ef. Svraka, izrazio je zadovoljstvo protekom aktivnosti i tokom seminara i nadu da su učesnici usvojili nova znanja i vještine koje će im koristi u poslovima koje obavljaju, te poželio učesnicima hairli povratak svojim porodicama. Opšta ocjena učesnika seminara je da je bio vrlo kvalitetan i koristan za njihov daljni rad.