A+ A A-

Sastanak sa imamima koji obavljaju imamski poziv u kazneno-popravnim zavodima

17 04 2018 01 sastanak kpz imami

Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u BiH 17. aprila je organizirala radno-konsultativni sastanak s imamima koji obavljaju redovne ili povremene imamske dužnosti u kazneno-popravnim zavodima i pritvorskim jedinicama.

Ispred Uprave za vjerske poslove prisutnim imamima obratio mr. Nusret ef. Abdibegović direktor Uprave za vjerske poslove i Ibrahim Ahmetagić, šef odjela za posebne vjerske programe koji je održao i edukativno predavanje.

Trinaest imama je iznijelo osnovne podatke o broju vjernika s kojima organiziraju vjerske aktivnosti, prvenstveno džumu, teravije i bajram-namaze. Pored ovih aktivnosti, u određenim zatvorskim jedinicama imami nastoje organizirati kurseve sufare, iftare i dodatna predavanja, ali i razgovore koji su, prema njihovim riječima, vrlo važni s psihološkog i vjerskog aspekta za osobe u pritvoru. Među osobama u pritvoru ima osuđenih za lakša, ali i onih za najteža krivična djela. Imami su istakli da je u zatvorima poluzatvorenog tipa vrlo teško organizirati vjerske aktivnosti zbog stalne promjene strukture i broja ljudi, te da je osobama u zatvorima potrebna vjerska literatura. Također, izrazili su želju za radionicama i stručnim seminarima koji bi se fokusirali na edukaciju imama za rad s osobama u zatvorima, s obzirom da nemaju svi imami formalno obrazovanje iz socijalne pedagogije, psihologije, andragogije i sl.

Među ostalim prijedlozima, imami su istakli važnost da stručne osobe u Islamskoj zajednici pripreme jednu ili više hutbi koju bi imami pročitali u toku godine, a hutba bi bila pripremljena ciljano za osobe u pritvoru. Također, imami su ukazali na značaj zvaničnih posjeta predstavnika Islamske zajednice upravama kazneno-popravnih zavoda, ali i samim zatvorenicima, čime se osnažuje saradnja s upravama te daje jedna vrsta podrške osobama u pritvoru.

Direktor Abdibegović je izrazio spremnost da se u narednom periodu posveti posebna pažnja ovoj kategoriji vjernika, ali i imamima koji rade s njom, te da će se iskazati zahvalnost medžlisima i muftijstvima koji daju svoju podršku organizaciji vjerskih aktivnosti u kazneno-popravnim zavodima. U narednom broju Preporoda objavit će se neka iskustva rada ovih imama.